Als elke gemeente haar eigen stoep veegt, blijft de straat in Vlaanderen proper.

Gemeenteraadslid Pieter van Boxel (Vlaams Belang) zal tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 26.01.2015 het schepencollege interpelleren over de mogelijke aanwezigheid van radicale Moslims in Malle.

Hij wil hiermee helemaal niet suggereren dat er in Malle een probleem zou zijn met Islamitisch extremisme. Hij gaat er zelfs vanuit dat minstens zo’n 99% van de Moslims, wonende in Malle, gematigde Moslims zijn die zich best kunnen vinden in onze Westerse cultuur, waarden en normen en graag deelnemen aan onze lokale samenleving en lokaal verenigingsleven.

Maar 1% Islamitisch extremisme of radicalisme is wel 1% te veel. Malle is immers geen eiland. Wie bijvoorbeeld regelmatig de lijnbus naar Antwerpen neemt merkt dat vele van de Moslims, wonende in Malle liever een sociaal leven opbouwt in Antwerpen dan in Malle zelf. In Antwerpen is het probleem rond radicalisme onder Moslims echter veel groter. Bovendien mocht het Malse uitgaansleven al eerder en meermaals kennismaken met allochtone jongeren uit het Antwerpse die hier in Malle niet alleen kwamen om te feesten. Het zijn ook deze jonge Moslims die vatbaar zijn voor radicale ideeën die ze hier maar al te graag komen verkondigen.  Malle is dus geen eiland en er is dus mogelijk wel een wederzijdse doorstroom Islamitisch radicalisme tussen Antwerpen en Malle.  En dan zwijgen we nog over het wederzijdse internet verkeer en sociale media.  De kans op mogelijks Islamitisch radicalisme is wat kleiner in kleine gemeenten als Malle, maar mag in geengeval bij voorbaat uitgesloten worden.

Daarom vraagt Vlaams Belang Malle toch voor de nodige alertheid. Problemen rond Islamitisch extremisme zijn immers het best, en het snelst, op te sporen op het overheidsniveau dat het dichtste bij de mensen staat. Dat is het gemeentelijke niveau, onze lokale samenleving, in en rond onze scholen, binnen onze jeugdbewegingen en andere verenigingen, tijdens het uitgaansleven in Malle, bij onze hangjongeren enzovoort. Het probleem lijkt beperkt, maar ook een gemeentebestuur als dat van Malle moet hier haar verantwoordelijkheid nemen. “Als elke gemeente haar eigen stoep veegt, blijft de straat in Vlaanderen proper.” Stelt VB-gemeenteraadslid Pieter van Boxel.

Het gemeentebestuur moet vooral haar eigen burgers, haar personeel en haar vrijwilligers die wel eens in contact komen met mogelijk radicale Islamitische jongeren, juist begeleiden en informeren. We denken hierbij aan de leiding van de jeugdbewegingen en andere verenigingen, de gemachtigde opzichters aan de scholen, de gemeentearbeiders op straat, de uitbaters van café’s, de tappers in de jeugdclubs maar ook de mensen die dagdagelijks de bus van en naar Antwerpen nemen.

Daarnaast hoopt VB-Malle, dat er een duidelijke boodschap vanuit de gemeenteraad van Malle kan vertrekken naar alle nieuwkomers in Malle, en Moslims in het bijzonder. Wij willen hen een duidelijke maar toch constructieve en positieve boodschap meegeven, die vertrekt vanuit de kracht van onze lokale samenleving, iets wat Malle zo sterk maakt.  We hopen dat deze boodschap dan ook gedragen wordt door de gehele gemeenteraad:  “De gemeenteraad van Malle wenst, naar aanleiding van toenemend Islamitisch radicalisme in Vlaanderen en Europa, de volgende boodschap als krachtig signaal te geven:

  • Malle is een open en solidaire gemeenschap met een bruisend sociaal verenigingsleven. Iedereen die het goed bedoelt en respect heeft voor elkaar, onze waarden en normen, van welke afkomst, kleur of geloofsovertuiging dan ook, nodigen we graag uit om deel te nemen aan onze lokale samenleving en ons verenigingsleven. Hen willen we met open armen in Malle ontvangen.
  • Maar er is in Malle geen plaats voor Jihadisme en radicaal Islamisme dat enerzijds de veiligheid van onze inwoners in het gedrang brengt en anderzijds wederzijdse haat, onverdraagzaamheid en racisme veroorzaakt, dat het tolerante en sociale evenwicht binnen onze lokale samenleving en ons bruisend verenigingsleven ernstig kan verstoren.”

Deze boodschap zullen we voorleggen aan de andere fracties. Het is een oproep tot respect en verdraagzaamheid. Malle is al een multi-etnische en een sociale verdraagzame samenleving met een sterk en bruisend verenigingsleven, dat willen we ook zo houden.  Hoe meer rotte appels er tussen de nieuwkomers zitten, hoe erger dit sociale evenwicht kan verstoord worden. Wederzijds respect en wederzijdse verdraagzaamheid kan dus enkel maar als we duidelijk het “kaf van het koren” scheiden.

Pieter van Boxel, Woordvoerder VB-Malle en VB-gemeenteraadslid in Malle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...