Armoede bestaat ook in Malle.

Rond deze tijd is 11.11.11 op kosten van uzelf als belastingbetaler een dure campagne aan het voeren om geld in te zamelen voor hoofdzakelijk bodemloze putten, niet eens zinvolle duurzame projecten, in bedenkelijke regimes. Bovendien geraakt, (zo blijkt uit diverse bronnen, boeken en onderzoeken),  het geld niet eens in die bodemloze put, maar wordt het in de eigen zak gestopt. Volgens sommige bronnen zouden de NGO’s als 11.11.11, met uw geld, corrupte, extremistische en zelfs terroristische regimes en bewegingen steunen.

Het Vlaams Belang stelt dan ook dat ontwikkelingssamenwerking anders moet georganiseerd worden. Bovendien kiezen wij eerst voor de aanpak van armoede in eigen gemeente.

Malle is een rijke gemeente in het rijke Vlaanderen. Toch bestaat er in Malle nog veel armoede onder onze eigen bevolking. Zo zijn er bijna 30 leefloontrekkers, daarnaast klopten, alleen al in 2010, bijna 160 mensen aan bij het OCMW. In totaal behandelt het OCMW momenteel 600 dossiers. Vele mensen kunnen amper de huur van hun huisje betalen en dan zwijgen we nog over de vele bejaarden die met een hongerpensioentje, door de hoge huurprijzen en medische kosten, net niet moeten creperen in hun eenzaamheid. Zo kregen we onlangs nog een noodkreet van een bejaarde dame. Zij betaalt 7OO euro huur, is zwaar chronisch ziek en het OCMW slaagt er maar niet in om haar aan een betaalbare woning te helpen.

Wij vinden het een schande dat zulke situaties nog in het “rijke” Malle kunnen bestaan. Als nationalistische partij hechten wij veel belang aan het welzijn en de welvaart van ons volk. Bovendien blijven wij ons verzetten tegen de meerderheidspartijen, die meer aandacht geven aan asielsteun en ontwikkelingssamenwerking, dan aan de armen uit onze eigen gemeente.

Daarom roepen wij alle meerderheidspartijen op om meer aandacht en vooral meer geld te besteden aan deze problematiek. Het wordt tijd dat alle politici en partijen van Malle eens gaan beseffen dat men tegenover de armen van onze eigen gemeente ook, en zelfs in de eerste plaats, een taak te vervullen heeft.

Pieter van Boxel, voorzitter.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...