Armoede Index stijgt opnieuw in Malle.

De huidige OCMW-voorzitter doet er sinds zijn aantreden alles aan om het OCMW goedkoper te maken voor de gemeente. Hij wil besparen, zodat er geld overblijft dat terug van de gemeentelijke bijdrage afgetrokken worden.  Het OCMW int zelf geen belastingen, dus krijgt het OCMW jaarlijks een zogenaamde “gemeentelijke bijdrage”.

In de voorbije jaren 3 jaar was er zo’n overschot op de gemeentelijke bijdrage dankzij de besparingsdrang van de OCMW-voorzitter. Op 3 jaar tijd werd het overschot al op 1.300.000  geraamd: 600.000 euro in 2016, 400.000 euro in 2017 en ook voor volgend jaar komt er nog een besparing van 300.000 euro geraamd.

De cijfers zijn goed, dat kunnen we niet ontkennen.  Maar is dit voor de mensen, die het OCMW het hardste nodig hebben nog wel goed?  Ziet de OCMW-voorzitter de mensen achter de cijfers wel? Want sinds zijn aantreden is de armoede-index alleen maar gestegen van 3,7%  tot 8,9%. Zoals u op de grafiek kan zien is dit een heel seriezue stijging. Daarnaast blijkt dat die armoede-index veel hoger ligt dan in onze omliggende gemeenten. In deze gemeenten gaat de stijging van armoede veel trager als in Malle.

Voor het Vlaams Belang gaat het bij het OCMW-beleid niet om winst en overschotten maken.  Volgens ons moet het OCMW alle middelen die het heeft inzetten om armoede te bestrijden en ouderen betaalbaar op te vangen.  Het OCMW moet terug een instelling worden die de allerzwakste moet opvangen, dat zij meekunnen in onze maatschappij en meer nog, dat de allerzwaksten niet alleen achteraan worden meegetrokken maar ook eens op de eerste rij kunnen staan.

Wij leggen de lat dus veel hoger dan het OCMW- en gemeentebestuur, wat betreft armoedebestrijding.  Zij richten zich wel op de echte armen, zoals leefloontrekkende terwijl we een preventief beleid moeten voeren om armoede te voorkomen.  Van de gehele arme bevolking is amper 25% activeerbaar voor een job. 31% van de armen heeft reeds een job en wordt dus niet geholpen door het OCMW. De overige 44% is niet activeerbaar door bijvoorbeeld pensioen of chronische ziekte. Kortom, Dit OCMW- en gemeentebestuur, deze meerderheid van DBM en N-VA besteed alleen maar aandacht aan die 25% die nog activeerbaar voor werk is, al de rest laten ze vallen als een baksteen.

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...