Belastingen op onbebouwde percelen afgeschaft?

Houdt VLD eindelijk het been stijf?

De het nieuwe reglement voor “belastingen op onbebouwde percelen” voor 2010 is nog steeds niet gestemd op de gemeenteraad.

Dit reglement voor 2010 lag reeds ter stemming voor op een gemeenteraadszitting, maar dit is toen uitgesteld, aangezien er nog technische aanpassingen aan moesten gebeuren. Dat is tenminste de officiële uitleg die we toen kregen. Ondertussen is dit nog steeds niet opnieuw voorgelegd op de gemeenteraad. We vragen ons af, of dit nog gaat komen, aangezien de meerderheidspartijen het hier eigenlijk niet over eens zijn.

De meerderheidspartij VLD is immers, net als Vlaams Belang, tegenstander van deze belastingen, maar hebben ze de voorbije jaren toch mee goedgekeurd. Er werd hen enkel beloofd om in 2009 een werkgroep hier rond in te richten. Over het resultaat van deze werkgroep weten we nog altijd niets. We krijgen steeds meer het vermoeden dat men het binnen de meerderheid het oneens blijft en dat de VLD hier nog weigert om voor te stemmen.

Indien dit klopt is het Vlaams Belang alvast blij dat de VLD eindelijk eens het been stijf houdt. Voor ons hoeft dit punt allang niet meer gestemd te worden. Wij hopen dat het voorgoed afgelopen is met deze pestbelasting. Om zekerheid te hebben zal onze fractieleider hier wel een schriftelijke vraag rond stellen. Normaal hadden we deze vraag op de gemeenteraad van februari gesteld, maar die is dus niet doorgegaan.

 

Pieter van Boxel
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...