Bushalte wordt veiliger dankzij VB

Eerder schreef ik op deze website over een onveilige bushalte op de Herentalse Baan.

De bushalte bestond uit enkel een bushaltepaal. Deze paal stond in de berm, vlak naast de drukke weg, met achter die smalle berm een diepe beek. De reizigers hadden dus de keuze tussen een smalle en drassige zachte berm of de rijbaan zelf. Als het donker is, kan men de zachte berm en de beek nauwelijks onderscheiden met het grote risico dat men in de beek sukkelt. (Zie deel 1 van de foto)

Ik had dit bijna twee jaar geleden eens aangekaart bij het gemeentebestuur, maar volgens ons bestuur ligt de fout bij Lijn die de locatie van de bushalte had gekozen. Dan maar de Lijn gecontacteerd met de vraag of zij niets aan dit probleem konden doen. “Wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de bushalte maar voor een veilige infrastructuur, zijn de andere overheden, de gemeente of het Vlaams gewest verantwoordelijk.”, aldus de Lijn.  De Herentalsebaan is een gewestweg en dus was dat de verantwoordelijkheid van het gewest, terwijl het gemeentebestuur vrolijk haar kop in het zand stak, hierbij vergetende dat het wel haar eigen inwoners uit de wijken erachter zijn die aldaar de bus nemen.

Daarom heb ik de bevoegde dienst van het Vlaams Gewest, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), maar zelf gecontacteerd aangezien de gemeente het niet nodig vond om zelf dit initiatief te nemen. De communicatie met deze dienst liep echter grondig mank, dus zat er uiteindelijk niets anders op dan de bevoegde minister te contacteren. Het kabinetspersoneel van Minister Crevits reageerde gelukkig snel. Aan zowel AWV als aan de minister had ik voorgesteld om de gracht plaatselijk te overwelven, zodat de reizigers tenminste van de weg en op een verhard plateau zouden staan. Een medewerker van de minister beloofde een oplossing voor het jaareinde.

Intussen is de overwelving met plateau er wel degelijk gekomen.  Tot mijn eigen verbazing stelde ik wel vast dat de werken zijn uitgevoerd door het… gemeentepersoneel. Terwijl het gemeentebestuur eerder haar kop in het zand had gestoken. Moesten ze vroeger zelf initiatief genomen hebben om deze werken uit te laten voeren, het hele proces zou geen twee jaar geduurd hebben.

Maar goed, het belangrijkste is dat de bushalte er een stuk veiliger is op geworden. Zo zie je maar, een simpel gemeenteraadslid uit de oppositie kan ook zelf iets bereiken, als je maar het initiatief neemt.

Pieter van Boxel,


Fractievoorzitter gemeenteraad.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...