CD&V…

De CD&V blijft steken in oude politieke praktijken. De samenleving evolueert weg van een progressief denken dat decennialang opiniemakers en politieke besluitvorming teisterde. De CD&V wil geen rechtse partij zijn en blijft afstand nemen van ons programma. Hun goed recht natuurlijk maar schoorvoetend ons programma kopiëren en gelijkertijd blijven verkondigen dat wij fout zijn komt niet echt geloofwaardig over. Wij blijven rechtlijnig onze boodschap verkondigen die meer dan ooit eigentijds en noodzakelijk is.

Op de vorige gemeenteraad kwamen nog maar eens de criminaliteitscijfers aan bod. De CD&V pakte uit met volgens hem positieve cijfers. In onze zone werden vorig jaar “maar” 451 fietsen gestolen. Dat waren er meer dan honderd minder dan het jaar voordien. 451, dat zijn er meer dan 1 per dag. Ondertussen is bijna elk huisgezin al minstens een fiets kwijtgespeeld. Wij vinden 451 gestolen fietsen per jaar veel en veel te veel.

In het begin van dit jaar blijkt er een grote inbraakgolf in onze zone aan de hand te zijn. Ook dat is waarschijnlijk aanvaardbaar omdat het geen te grote stijging betreft. Kwestie van de bevolking te blijven sussen en de schijn hoog te houden dat CD&V als beleidspartij al jaren goed bezig is.

De criminaliteit is volgens ons veel te groot en heeft een te grote impact op ons bestaan. In Oostmalle is er al jaren een vandalenplaag in en rond het park van Renesse aan de gang. De jeugd moet zich toch kunnen uiten zal de uitleg zijn van progressieve elementen die ons voorhouden dat we daar niet te zwaar mogen aan tillen.

Wordt het nu geen tijd om afscheid te nemen van die alles kan alles mag mentaliteit. Waarom moeten wij die criminaliteit en dat asociaal gedrag verdragen. Burgerzin en onverdraagzaamheid ten opzichte van fout gedrag gaan samen zoals verantwoordelijkheidszin en goed beleid samen zouden moeten gaan.

In plaats van ons te verwijten dat wij te zwaar tillen aan de volgens ons te hoge criminaliteitsgraad zou de CD&V beter werk maken van een lik op stuk beleid. Niet u, eerzaam burger maar de crimineel moet zich geviseerd voelen. De CD&V spreekt vandaag eindelijk een andere taal. Ze willen de criminaliteit aanpakken. Beter laat dan nooit maar verwijt ons dan niet dat we dat al jaren vragen.

Tijdens de campagne van de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal de CD&V uitpakken met een “goed” rapport. De cijfers zullen u moeten overtuigen dat het allemaal nog wel meevalt, slechts een fiets per dag die gestolen wordt, af en toe een woninginbraak en een vandalisme dat wij moeten verdragen in het kader van vrije opvoeding. Of bent u onverdraagzaam en of aanhanger van onze partij? Want daar draait de politiek vandaag om. Afstand nemen van ons programma maar de druk voelen om het uit te voeren. Wij zullen die druk blijven opvoeren want daar worden wij allemaal beter van.Stefaan Eilers

Stefaan Eilers

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...