centen voor ontwikkelingssamenwerking juist besteden.

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting, stelde onze fractieleider Pieter van Boxel dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking beter moest besteed worden. De Mondiale raad krijgt dit budget en mag dit naar eigen wensen verdelen en besteden.

In plaats van deze centen aan mensen te geven die het echt nodig hebben, heeft men dit jaar wat centjes uitgegeven om een daguitstapje naar Gent te maken. Daar organiseerde enkele NGO’s en andere mondiale verenigingen, de “wachtnacht” een politieke manifestatie rond de “milleniumdoelstellingen”.

Vlaams Belang heeft altijd gesteld, niet tegen ontwikkelingssamenwerking te zijn maar vind dat dit geld nuttig moet besteed worden. Hiervoor stellen we enkele voorwaarden.
1.  Wij hebben niets tegen het financieren van noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen.
2.  Wij opteren voor duurzame projecten, die de plaatselijke bevolking vooruit helpt, zoals bijvoorbeeld het bouwen van scholen. Dit onder het motto: stop de mensen niet steeds vissen toe, maar leer hen vissen.
3.  Corrupte regimes zijn onbetrouwbaar. Denk maar aan Mugabe die het geld doodleuk gebruikte om z’n eigen paleizen te bouwen.
4.  Regimes zoals vele Moslimstaten, waar de mensenrechten niet gerespecteerd worden, waar de Sharia geldt, waar vrouwen niet gelijk zijn aan mannen, waar mensen met moord en geweld worden onderdrukt om zich te bekeren tegen de Islam (bijvoorbeeld Soudan, Iran,…) wensen wij niet te steunen.
5.  De NGO’s moeten streng gecontroleerd worden door de VN, er zijn immers nogal wat NGO’s bij die meer geld zelf houden dan het door te geven aan de behoeftigen.

Centen voor ontwikkelingssamenwerking dienen in onze ogen dus niet voor manifestaties die enkel tot doel hebben om bewustmaking bij de bevolking te creëren. Want zo zijn er veel manifestaties die beter met een ander budget zouden gefinancierd worden. Ook de Ijzerwake, de Ijzerbedevaart en zowat elke Vlaamsgezinde manifestatie of betoging dient om de Vlaming ervan bewust te maken dat België echt niet meer werkt. Zowel de Ijzerwake als de Wachtnacht zijn politieke manifestaties. Kunnen wij dan ook een subsidie aanvragen om het vervoer naar de Ijzerwake te financieren?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...