Chaos is dodelijk…

Enkele maanden geleden gebeurde er een dodelijk ongeval op de Lierselei, tussen de Notelaar en de kruising met de Herentalsebaan. Uit respect voor het betrokken slachtoffer hebben we hier even over gezwegen. Nu is het tijd om politieke lessen uit dit drama te trekken.

Opvallend was vooral dat het dodelijke ongeval gebeurde in “stilstaand verkeer”. Zoals we  dat ook veel aan scholen kennen. Dit dramatisch verhaal deed ons dan ook denken aan het antwoord van een CD&V-schepen toen we het college interpelleerde over de drukte en de chaos in schoolomgevingen.

In het eerste jaar van deze legislatuur, klaagde onze fractieleider, Pieter van Boxel, de onveiligheid aan de schoolomgevingen aan. Maar schepen zag toen geen probleem: “Die chaos en stilstaand verkeer aan de school maakt het veilig, want men rijdt er niet te hard”. Pieter van Boxel, stelde toen reeds dat stilstaand verkeer, filles, chaos, opstropping,… net wel tot gevaarlijke situaties kan leiden. Helaas heeft hij gelijk gekregen.

Laten we echter ook positief naar de toekomst proberen te kijken. Laten we hopen dat wij allemaal, alle partijen en alle politici een belangrijke les geleerd hebben. Laten we hopen dat de verkeersproblemen in Malle eindelijk, kordaat en duurzaam, aangepakt worden. Laten we hopen dat de schepenen wel degelijk eens gaan beseffen dat chaos tot verkeersONveiligheid leidt in plaats van tot verkeersveiligheid. Laten we hopen dat men bij de creatie van de nieuwe schoolomgeving in de smekenstraat lessen heeft getrokken uit het verleden.

Het Vlaams Belang heeft reeds enkele maatregelen klaar:
– Zorg voor één-richtingsverkeer aan de scholen Mariagaarde en Sint Jan en weer sluipverkeer in de wijken daartussen.
– Zorg voor een ringweg zodat het verkeer in onze dorspcentra veiliger en vlotter kunnen verlopen.
– Zorg voor verkeersremmende maatregelen in straten die gevoelig zijn voor sluipverkeer.
– Zorg voor een goede en vlotte doorstroming in de nieuwe schoolomgeving aan de Smekenstraat.
Kortom verwerp vooral de illusie dat stilstaandverkeer en chaos, alles veiliger maakt.

Schepenen, als jullie maatregelen zoeken… hier zijn ze. Leer aub. uit deze tragedie.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...