De gemeentebelastingen steigen.

Op de zitting van 20 december zal de gemeenteraad de begroting voor 2011 moeten goedkeuren. Hier komen we later nog uitgebreid op terug. Bij de begroting hoort ook een financieel meerjarenplan. Hierin wordt een meerjarenprognose opgesteld. Daar willen we nu al even bij stil staan, aangezien er toch opmerkelijke zaken in vermeld staan.

Uit dit document blijkt dat de “financiële toestand” van onze gemeente er echt niet rooskleurig uit ziet. Terwijl men in 2009 nog spreekt van een bedrag van 2.496.371 EURO, evolueert dit in 2011 al naar 956.305 EURO. Als we de prognoses van de daaropvolgende dienstjaren bekijken wordt het alleen maar erger. Van 496.770 in 2012, daalt de financiële toestand tot 276.894 in 2013 tot slechts 78.000 in 2014. Let wel het gaat slechts over “prognoses”, niet alles is even goed voorspelbaar. Maar de, opvallend sterk dalende, tendens is duidelijk.

Vlaams Belang had vorig jaar al aan de alarmbel getrokken. We vreesde toen dat men vroeg of laat de gemeentebelastingen zou moeten verhogen. Onze vrees werd ongegrond verklaard, de belastingen zouden niet verhogen in 2014 of later…

Wie dacht dat de belastingen dan zeker niet zouden verhoogd worden komt echter bedrogen uit. De gemeentebelastingen zullen inderdaad niet later dan 2014 verhoogd worden maar vroeger, in 2012 al. Volgens de prognoses stijgt het gemeentelijk deel van de personenbelasting van 7,00% naar 7,50%. De opcentiemen bij de onroerende voorheffing stijgt van 975 naar 1.100. Dit is een stijging van bijna 13%.

Dat de belastingen net in 2012, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen zal stijgen, duidt op de ernst van de situatie. De politieke meerderheidspartijen plegen eigenlijk “politiek zelfmoord” als ze net dan belastingen gaan verhogen, maar het zal blijkbaar echt niet anders kunnen. En zeggen dat wij al jarenlang aandringen op geleidelijke besparingen en aandringen op het stoppen van onzinnige uitgaven. Men had deze dramatische situatie perfect kunnen vermijden moest men naar ons geluisterd hebben. Maar neen, luisteren naar het VB is volgens hen een doodzonde, zelfs tegen beter weten in. Enja, zo komt men nu dus in de problemen.

Vooral de VLD pleegt “politiek zelfmoord”. De VLD heeft nog niets bereikt in de meerderheid (buiten dan enkele kleinigheden zoals toiletten), ze hebben nooit kunnen aandringen op de komst van de ringweg waar ook zij zo voor waren, ze hebben nooit hun gewenste afschaffing van de “pestbelastingen op onbebouwde percelen” kunnen afdwingen en, hoewel ze altijd pleiten voor belastingsverlagingen, moeten ze een belastingsverhoging gaan slikken, net voor ze naar de kiezer moeten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...