De uitdagingen voor DBM en N-VA

Verschillende kandidaat-burgemeesters in andere gemeenten hebben een informatieronde gehouden. Daarbij nodigden zij alle partijen, ook het VB, uit tot een informatief gesprek. Deze informatieronde is belangrijk. Bij de start van een nieuwe legislatuur is het immers belangrijk dat alle lagen van de bevolking, alle partijen die een aantal kiezers vertegenwoordigen gehoord worden voor een nieuw beleid uit te stippelen. Ook Bart De Wever (N-VA) heeft dat trouwens gedaan in Antwerpen. 

Onze burgemeester heeft dat helaas niet gedaan, en dat is zeer jammer. Dit duidt erop dat de burgemeester niets wil veranderen. Hij had bijvoorbeeld, naast de politieke partijen, ook een vertegenwoordiging van de adviesraden en andere belangengroepen kunnen ontvangen. We hadden onze aandachtspunten graag discreet meegegeven. Maar aangezien we daar niet de kans hebben toe gekregen, geven wij aan onze burgemeester, zijn partij DBM en haar coalitiepartner N-VA onze aandachtspunten publiekelijk mee. 

Dit is geen “verkiezingspraat” meer, want de verkiezingen zijn immers voorbij. We hoeven onze standpunten niet meer mooi te verpakken in propaganda-strategiën, nu gaat het echt om de inhoud. En onze inhoud willen we nogmaals overbrengen aan de burgemeester, DBM en N-VA. 

Ten eerste vragen wij aandacht voor mobiliteit. De ring van Zoersel, met verlenging tot in Malle, is echt alleen maar nuttig als zij volwaardig verlengd wordt tot aan de Sint Lenaertsebaan. Daarnaast willen wij vooral de armoede effectief en preventief aanpakken. De huidige projecten zijn niet effectief, veel te beperkt en zo blijft men dweilen met de kraan open. Ten derde vragen wij aan DBM en N-VA om niet langer blind te zijn voor veiligheidsproblemen en overlastproblemen. Als zelfs Bart De Wever er voor open staat om de problemen hard aan te pakken, dan moet N-VA in Malle dit ook maar durven. Tenslotte vragen wij vooral aan N-VA om hun beloftes rond meer inspraak, meer democratie en meer communicatie met de burger hard uitvoert. Richt wijkraden op met een volwaardig statuut van adviesraad en voer terug een vragenmoment voor burgers in op de gemeenteraad. 

Dit is een oproep voor DBM en N-VA. We hopen vooral dat N-VA hun “kracht van verandering, van anders en beter” effectief gaat uitvoeren. Wij zullen N-VA daar constructief in helpen, door zelf voorstellen en moties in te dienen. Aanvaarden zij onze hulp niet, en gaan zij toch voor “meer van hetzelfde” zoals DBM dat wil, dan zullen wij zeer kritisch oppositie moeten voeren. Wij hopen echter dat het anders kan: constructief als het kan en mag, maar kritisch als het blijkt te moeten.

Pieter van Boxel, Gemeenteraadslid.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...