Dexia, ARCO,… ACW/ACV,… CD&V… Eén pot nat.

De groep Arco, de financiële holding van het ACW, moet nu dus ook in vereffening.  Naast het ACV maakt ook CD&V en de CM deel uit van deze groep. Daardoor lijkt er nu een einde te komen aan één van de grootste politieke-vriendjescarrousel in Vlaanderen.  De aandeelhouders, vooral CD&V-cliënten, van ARCOPAR (onderdeel van deze groep) hoeven echter niets te vrezen. CD&V’er en ACW’er Yves Leterme heeft ervoor gezorgd dat miljarden euro’s verbrast worden aan die staatswaarborg bij Dexia. Intussen zien zowat alle andere  aandeelhouders hun aandeel verdampen.

Hoe zit die Christen-democratische club nu eigenlijk in elkaar?
Enerzijds is er vooral die monopolievakbond ACV die, zoals gezegd deel uitmaakt van het ACW. Het ACW krijgt immers een percentje van de lidgelden van het ACV. Verder maken naast de CM en CD&V ook de seniorenorganisatie OKRA en de financiële holding ARCO deel uit van dat ACW.  ARCO heeft naast bijna 800.000 particuliere vennoten ook het ACV als referentievennoot.

ARCO zelf heeft dan weer ARCOFIN als onderdeel. Hier vinden we de link met DEXIA. Het gewicht van Arcofin in Dexia was enorm, met 18% van de aandelen in handen.  Via de dividenden op de aandelen in Dexia vloeide er jaarlijks dus een enorm bedrag naar het ACV.

Het is dus echt geen toeval dat na de financiële crash van 2009, waarbij Dexia in de problemen kwam, de regering met CD&V bliksemsnel te hulp schoot om de bank te redden.  En het is ook geen toeval dat CD&V-boegbeeld Jean-Luc Dehaene voorzitter van de bank werd.

Dit systeem had ook gevolgen voor de kerntaak van de vakbond zelf. Zo werd de kerntaak, de verdediging van de werknemersbelangen concreet verwaarloost: Na de crash van Dexia, moest deze bank besparen en flink inkrimpen in haar personeelsbestand waardoor er massaal veel ontslagen vielen. De ontslagen werknemers konden toen niet rekenen op hun Vakbond ACV. Ergens logisch, want die sanering bij Dexia was nodig voor de inkomsten van het ACV, en dus werden de gesyndiceerde werknemers gewoon in de steek gelaten. Meer nog… Jan Renders, voorzitter van het ACW (en dus eigenlijk ook van het ACV), was immers ook bestuurder van Dexia. Hij speelde dus vrolijk mee, als risicobankier.  ‘Controle uitoefenen op de veiligheid van alle financiële constructies rond Dexia was voor mij alleszins een onmogelijke opdracht’, klaagde Renders ooit in Knack  Dat lijkt mij begrijpelijk, maar wat doet de voorzitter van een zogezegd ‘sociale beweging’ dan ook in het bestuur van een bank? 

Alles heeft dus met alles te maken bij de Christelijke club, maar om heel de cirkel rond te geraken, moet ik tot slot nog even stilstaan bij die laatste, maar één van de belangrijkste, schakels. Die schakel is, hoe kan het ook anders, de politieke CD&V. 
Het is een uitspraak van de topvrouw van Arco die dit aantoont: ‘Via het ACW en de politiek kunnen we een stempel drukken op de regulering, terwijl wij als Arco participeren in de bedrijven’.   Hier wordt dus openlijk toegegeven, dat de vakbond via CD&V de wetgeving ‘op maat’ laat schrijven om daarvan dan in de bedrijven waarin de vakbond participeert de financiële vruchten te plukken…  

Voor de Vlamingen, dus ook voor de Mallenaren, heeft dit zeer negatieve gevolgen. Het ACV bouwt, via Arco, stelselmatig een imperium op in de bedrijven die electriciteit, gas en water in dit land verdelen.  Zo heeft men intussen een aandeel van 10% verworven in Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet.  En laten dit nu net de sectoren zijn, waar de factuur voor de gewone werkende Vlaming de afgelopen jaren stelselmatig is opgedreven, door bijkomende heffingen allerhande, die vaak worden ingevoerd door de CD&V, zowel op lokaal als nationaal vlak.

Zo krijgen we stilaan een scherper beeld van de CD&V. De Vlaming werkt, zucht en betaalt zijn belastingen aan de CD&V-besturen, die op alle niveau’s aan de macht zijn en vaak geldzaken doen met Dexia.  Die besturen bepalen de tarieven waarmee allerlei intercommunales, firma’s, netbeheerders en andere schimmige tussenschakels in de zakken van de Vlaming zitten. In veel van die firma’s is, wat had u anders gedacht, de Groep Arco vaak aanwezig.

Aan het einde van de ketting zit daar het ACV/ACW, dat zowel via Dexia als Arco de winst opstrijkt… En wat gebeurt er dan met dat geld? Wel,  ACV/ACW gebruikt dat geld om bv. het verkiezingsdrukwerk van CD&V-kandidaten te financieren.  En zo is de cirkel van deze bedenkelijke Christelijke of Christen-democratische club volledig rond.


 

Pieter van Boxel, Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...