Dossier Leegstede… opnieuw beginnen…

Na de negatieve uitspraak van de gouverneur, heeft de gemeenteraad, haar eerdere beslssing, om een aandeel in de rioleringskost van de betrokken bewoners te vragen, weer ingetrokken.

Het heeft vorig jaar, enkele maanden geduurd, eer er een beslissing werd voorgelegd, nadat we maanden hebben moeten wachten, op een advies van twee professoren. De gehele soap duurt intussen al meer dan twee jaar.

Nu kan men helemaal terug opnieuw beginnen. Wij hadden gehoopt, dat het college van deze gelegenheid de bewoners zou betrekken om een oplossing uit te dokteren… maar niets is minder waar. Men blijft hen als “tegenpartij” zien, en men zal ook dit keer weer iets uitvinden, waar de bewoners geen recht van inspraak krijgen.

We blijven deze gang van zaken betreuren…. en we hebben intussen niet stilgezeten. Onze fractieleider heeft immers uitleg gevraagd, naar wat er allemaal is misgelopen tijdens de afgelopen twee jaar. Veel detaïls mogen we er niet overgeven, aangezien deze interpellatie plaatsvond in geheime zitting. We kunnen wel zeggen dat er duidelik fouten gemaakt zijn, en dat men niet eens weet waar sommige cijfers rond subsidies vandaan komen. Maar zoals gezegd, mogen we hier verder niet publiekelijk op ingaan.

Eén vraag wensen we toch in de openbhaarheid te brengen: Subsidies zijn de inkomsten in dit dossier… die je kan aftrekken van de kosten… maar hoe kan je nu de kosten berekenen, als je de exacte inkomsten niet precies weet?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...