Pieter van Boxel waarschuwt: “Dit wordt een ramp met dodelijke gevolgen!”

Tijdens de voorbije gemeenteraadszitting heb ik nogmaals mijn ongenoegen geuit over het plan voor een nieuwe dorpskernhernieuwing. Want als ik mijn aquarium wil verschonen, zorg ik eerst voor een alternatief om mijn vissen op te vangen. Als ik mijn visbak zou verschonen met de vissen er nog in heeft dit dodelijke gevolgen.  De vissen die in een vuil aquarium zitten, gaan er dus niet op vooruit, integendeel want ze vinden de dood. Ik moet dus logisch te werk gaan om de situatie te verbeteren in plaats van te verergeren.

En zo zou het ook moeten met de dorpskernhernieuwing.  Eerst moet men dus het vrachtverkeer en het doorgaand sluipverkeer, de oorzaak van de ellende, onveiligheid en onleefbaarheid weghalen. Men moet dus een alternatief zoeken voor het vrachtverkeer.  Als het doorgaand verkeer kan worden geweerd, kunnen we tenminste eens goed nadenken over hoe het dorpscentrum er moet uitzien. Dan kan er pas echt aandacht gegeven worden aan zowel veiligheid, mobiliteit, parkeerruimte middenstand én groen.

Het alternatief is immers voorhanden, maar laat voorlopig nog op zich wachten. Al hadden we in het ringwegdossier al véél verder kunnen staan, moest men destijds mijn voorstellen zijn gevolgd. Ik blijf er dan ook bij dat men eerst dat waardig alternatief had moeten voorzien, voor aan dit project te beginnen. Pas na de ringweg kunnen echt een veilig, een leefbaar en een gezellig dorpscentrum in Oostmalle creëren.

In Zandhoven bloeit de middenstand als nooit te voren in een veilig en gezellig dorpscentrum, het doorgaand verkeer rijdt immers niet door dat centrum.  Het is daar veilig voor de bewoners, de voetgangers, de fietsers en het is vooral ook gezellig winkelen. Bovendien is er daar geen tekort aan parkeerplaatsen. Dit is een probleem dat in Oostmalle al jarenlang aansleept en dat met het voorliggende plan alleen maar erger wordt gemaakt. De extra parking aan de Zijlhoven is helemaal geen vooruitgang. Deze parking is te klein, ligt te ver weg, is onbekend en is moeilijk bereikbaar.

Ook qua gezelligheid zal het dorpscentrum er met het voorliggende plan er echt niet op vooruit gaan. De boompjes en het groen dat het dorpscentrum gezellig zou moeten maken, zijn in het huidige plan niet meer dan een “druppel op een hete plaat”, deze dragen niet bij tot veiligheid en gezelligheid en ze staan eigenlijk alleen maar in de weg.

Dit plan mist dus een gezonde visie, een visie die immers nooit vanuit het verleden is opgebouwd. Er is de afgelopen 10 jaar veel nieuwbouw geplaatst, maar er werd géén rekening gehouden met toekomstige plannen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de rooilijn bij nieuwbouw. Als alle nieuwbouw van de laatste 10 jaar wat verder van de huidige weg was gebouwd, dan had men nu toch al een beter plan kunnen uittekenen. Een beter plan met bredere rijdstroken, een veilig breed fiets- en voetpad aan een veilige parkeerstrook langs beide kanten van de rijweg had dan mogelijk geweest.  (het vergrootte plan, kan u onderaan downloaden).

Het wordt dus hoogtijd dat men in Malle gaat werken aan een “langetermijnvisie”. Men moet eindelijk eens gaan denken aan hoe Malle er binnen 10 à  15 jaar moet uitzien, in plaats van alleen maar te denken aan de volgende verkiezingen van volgend jaar!  Het Vlaams Belang vraagt dus geen “oog-op-verkiezingen-visie”, maar een echte langetermijnvisie. Deze langetermijnvisie op mobiliteit moet plannen en timing omvatten rond zowel de dorpskernhernieuwing, een volwaardige ringweg en een degelijke ontsluiting van het industriegebied.

Ik heb de gemeenteraad dan ook nadrukkelijk opgeroepen om dit halfslachtig plan af te schaffen, en om het project uit te stellen tot die lange-termijn-visie echt is uitgewerkt. Want met dit plan gaan we echt geen veilige, leefbare, gezellige en groene dorpskern kunnen creëren.

Met dit plan gaat het allemaal van al erg naar nog erger,

  • van onveiligheid naar nog meer onveiligheid,
  • van weinig middenstand naar nog minder middenstand,
  • en enkele dodelijke slachtoffers naar meerdere dodelijke slachtoffers!

Hiervoor wil het Vlaams Belang niet verantwoordelijk geacht worden. Wij willen graag meewerken aan een beter plan, en aan die langetermijnvisie. Maar het dramatisch plannetje van N-VA en DBM dat nu voorlicht kunnen we alleen maar resoluut en overtuigd afkeuren.

 

 

Pieter van Boxel,

Gemeenteraadslid.

 

Wenst u dit plan in het groot (PDF) eens rustig bestuderen? Stuur dan zeker een mailtje naar pieter_vanboxel@hotmail.com

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...