Enquête (deel 2)

Het nieuwsblad stelde, aan haar lezers uit Malle, de vraag wat er zoal moet veranderen in onze gemeente. Blijkbaar kwamen er massaal veel reacties binnen en werden er verschillende voorstellen gelanceerd.

Nu blijkt dat, deze voorstellen opvallend sterk overeen komen met onze eigen prioriteiten. We hadden het in het eerste deel al over een ringweg in Malle en sociale bouwkavels voor eigen inwoners. Nu tonen we aan dat we reeds initatieven namen rond andere voorstellen die uit deze enquête naar voren kwamen.

– Zo willen de Mallenaren (altans volgens deze enquête) een zwembad en meer sportfaciliteiten. Wel, het was Stefaan Eilers die hiervoor, enkele jaren geleden al een voorstel lanceerde. Stefaan stelde toen dat een eigen zwembad per gemeente, te duur zou zijn en dus onrealistisch. Een zwembad in onze regio Voorkempen zou daarintegen wel haalbaar zijn. Als we spreken over de vier gemeenten van de zone Voorkempen (Malle, Brecht, Schilde en Zoersel) dan spreken we over meer dan 80.000 inwoners. Dat zijn meer inwoners dan Hasselt, hoofdstad van Limburg, Turnhout, Herentals en zelfs ook meer dan een stad als Mechelen. Allemaal steden die allemaal minstens één zwembad op hun grondgebied openhouden. De zone Voorkempen is dus groot genoeg om een zwembad te rechtvaardigen, en bovendien zou het op deze manier wel realistisch en betaalbaar zijn.

– Ook rond sportaccomodatie hebben we reeds voorstellen gelanceerd. Reeds twee jaar geleden, hebben we het schepencollege immers gevraagd om in het kader van de vernieuwing van de “site west”, de mogelijkheid te onderzoeken om het verouderde cultureel centrum en de veel te kleine sporthal samen om te vormen tot multifunctioneel gebouw waar sport en cultuur (maar ook de jeugd) samen voldoende ruimte in kunnen hebben.

U ziet het, wij hebben zeker een waardig alternatief voorhanden, constructief lanceren we voorstellen, nu overeen blijken te komen met de wil van de burger. Wij zijn een waardig alternatief.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...