GAS in Malle

In de media is er
de laatste dagen en weken heel wat te doen om het principe van de
GAS-boetes.  De wetgeving hierover is
intussen ook aangepast. De minimumleeftijd werd verlaagd van 16 jaar naar 14
jaar. Maar er is nog veel meer. 

De nieuwe
wetgeving geeft nu ook meer aandacht aan een verplichte bemiddelingsprocedure
voor aleer een minderjarige een gasboete moet betalen.  Daarnaast is binnen de nieuwe wet ook de
mogelijkheid voor verwering verbetert. Overtreders zullen zich beter kunnen
verdedigen en de beschuldiging kunnen betwisten.

Over dit
onderdeel ondervroeg Pieter van Boxel onze burgemeester, aangezien er in het
GAS-reglement van Malle nog geen sprake is van een bemiddelingsprocedure voor
minderjarigen en een verweringsprocedure voor de overtreders.

De burgemeester
wilde niet te ver gaan in het GAS-principe. En daar kunnen we hem geen ongelijk
in geven. Een verregaand GAS-reglement zal de kern van de problemen rond
overlast en onveiligheid niet oplossen. GAS is enkel maar goed voor enkele
randfenomenen rond overlast zoals wildplassen, sluikstorten of loslopende
honden.

Maar toch zal ons
GAS-reglement aangepast moeten worden aan de hernieuwde wetgeving. Voorlopig
hebben overtreders geen kans om zich te verdedigen en kan er voor minderjarige
geen alternatieve bemiddelingsprocedure worden opgestart.

Kortom, we mogen
met “GAS” dus niet overdrijven maar een verdere verfijning is noodzakelijk. En
dit niet alleen omdat zo’n bemiddelingsprocedure en zo’n verweringsprocedure verplicht
is.  We roepen de burgemeester op om werk
te maken  van een kwaliteitsvol
GAS-reglement.   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...