Geen besparing op zorg en welzijn.

Tijdens de voorbije gemeenteraadszittingen van afgelopen
maanden, kwam de term “besparingen” ter sprake. En terecht want er moet
inderdaad flink bespaart worden als men de belastingen niet wil verhogen.

Het is een fenomeen is niet nieuw. Ook tijdens de vorige legislatuur pleitte
het Vlaams Belang, zowat bij elke budgetbespreking, bij elke budgetwijziging
tot vervelens toe voor extra besparingen. Toen werden we weggelachen. Elke keer
kregen we het zelfde antwoord: we leven zuinig en we zetten wel degelijk de “tering
naar de nering”.

Het was één grote fabel natuurlijk. Want concreet heeft men de voorbije jaren
nooit echt aan besparing gedaan. De centen bleef men langs ramen en deuren naar
buiten gooien.  Er werden vorige
legislatuur ook allerhande  bijkomende coördinatoren
en diensthoofden aangesteld binnen het departement “grondzaken”. Men moet dus
nu niet gaan klagen dat de personeelskost met 40% van de totale uitgaven te
hoog ligt.  En waarom moeten al die
mensen “vast benoemd” worden? Want ook dat brengt een extra meerkost met zich
mee.

Daarnaast werd er op een voorbije gemeenteraadszitting
dat ook de bijdrage aan het OCMW te hoog zou liggen… Hopelijk wil men hiermee
niet zeggen dat ook het OCMW flink ga moeten besparen.  Want in zorg en welzijn, mag men volgens het
Vlaams Belang niet besparen. Er is een toenemende armoede, ook in Malle. Er is
de vergrijzing, ook in Malle. Er is de kost van de bejaardenzorg, menswaardig
ouder worden, ook in Malle.

En wil de gemeente nu besparen op kap van de mensen, op
kap van de ouderen, en de armen?  De
eerste stap heeft men al willen zetten… 
men wil de functie van de OCMW-secretaris, afschaffen en deze functie
als “bijberoepke” toevoegen aan het takenpakket van de Gemeentesecretaris…  Terwijl een OCMW (of sociaal huis), in tijden
van toenemende armoede en vergrijzing een steeds belangrijkere en meer
noodzakelijke opdracht gaat krijgen, in onze lokale samenleving, gaat men het
OCMW afbouwen en al een beetje droogleggen. 
Het Vlaams Belang vindt dit echt schandalig.

Wat stelt het Vlaams Belang dan wel voor? 

·       
Hervorm de diensten, en voeg ze zoveel mogelijk
samen onder supervisie zo weinig mogelijk diensthoofden.
 

·       
We hebben reeds voorgesteld om alle
vrijetijdsdiensten (cultuur, sport, toerisme, jeugd, BIB,…) samen te voegen,
met één administratie en logistiek.
 

·       
Ook binnen het departement Grondzaken kan men
verschillende diensten hervormen en samenvoegen. Waarom moet er zowel een
coördinator voor groendienst zijn, als voor openbare werken? Kunnen deze twee
technische ploegen niet onder één baas werken?

·       
De mondiale dienst mag men afschaffen, deze
heeft totaal geen nut zolang men alleen maar subsidies blijft strooien naar de
nationale bankrekeningen van de NGO’s en zaken als “mondiale vorming” bewust “gekleurd”
is.
 

·       
Stop met de traditie van “vaste benoemingen”.
Waarom zou een personeelslid minder hard werken, of minder bekwaam zijn, als
zij contractueel wordt aangenomen en betaald in plaats van statutair benoemd?

·       
Stop met die dwaze ideeën  rond “fair trade” en duurzame zever
allerhande. Het heeft allemaal weinig zijn, en het kost alleen maar geld. Geef
uw geld aan noodzakelijke zaken, en niet aan die “linkse hobby’s” die niet meer
zijn dan een bepaalde ideologie.
 Het persé
“politiek correct” willen zijn, kost de belastingbetaler veel geld.

·       
We hebben van alles dubbel: 2 Chiro’s, 2
voetbalploegen, 2 van dit en 2 van dat…
 en die clubs hebben allemaal dubbel
subsidiegeld nodig.
  Stimuleer fusies
tussen bijvoorbeeld beide voetbalploegen.

Via deze weg willen we de meerderheidspartijen alvast
onze suggesties meegeven. We zijn eens benieuwd wat er van gaat komen. Er zijn
beslist nog andere ideeën waarin we ons zouden kunnen vinden. Maar neen,
besparen op zorg en welzijn, dat staat niet in onze woordenboek. Dat vinden we
echt schandalig. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...