Geen gemeenteraad in Februari

De gemeenteraadszitting, die eind februari gepland was, gaat niet door, dat heeft Harry Hendrickx, de voorzitter van de gemeenteraad laten weten. Een raadszitting houden kost immers geld, en gelet op het te weinig aantal punten, heeft de voorzitter ze maar afgelast.

Wij betreuren deze beslissing aangezien anders ook de oppositie de kans zou hebben om punten ter bespreking op de agenda van de gemeenteraadszitting te brengen. Zo wensen wij soms van het weinig aantal punten vanuit het Schepencollege, gebruik te maken om zelf dossiers uitgebreid ter bespreking op de gemeenteraad te brengen. We hadden bijvoorbeeld een uitgebreid debat kunnen voeren rond meerjarenplannen als het mobiliteitsplan en het ruimtelijk structuurplan. Deze plannen hebben immers een belangrijk aandeel in hoe onze gemeente er in de nabije én verdere toekomst zal moeten uitzien. Denk maar aan de dorpskern van Westmalle die zeer binnenkort wel heraangelegd wordt, maar waar de ambitie die men eerder in de genoemde plannen vooropstelden, rond het ontmoedigen van doorgaandverkeer, lang niet gehaald word met louter de heraanleg van de Antwerpsesteenweg aldaar.

De rol van de gemeenteraad is nu nog teveel een stemmachine, terwijl het als belangrijkste orgaan van een gemeente, het forum bij uitstek zou moeten zijn om te debateren over hoe onze gemeente er zou moeten uitzien.

We hadden nu een kans hiervoor, maar de voorzitter van de gemeenteraad heeft deze helaas laten liggen. Onze fractieleider zal de voorzitter eerstdaags een brief schrijven en hem daarin deze opmerkingen meegeven.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...