Geen zitpenning voor Haïti.

Gisteren, op de gemeenteraad van januari, stelden wij voor om als gemeenteraadsleden, onze zitpenning voor deze gemeenteraad, collectief af te staan ten voU weet dat wij altijd kritisch geweest zijn, tegenover de huidige systemen zoals die nu rond ontwikkelingssamenwerking bestaan. Ons vertrouwen in NGO’s is om bekende redenen altijd laag geweest. Toch hebben wij steeds in onze tussenkomsten en teksten benadrukt dat wij niet tegen ontwikkelingssamenwerking op zich zijn.
Ondanks het feit dat wij, dat wij beseffen dat de plaatselijke bevolking van Haïti onze steun meer dan nodig heeft, hadden wij ook hier onze reserves, omdat in het verleden soms gebleken is dat het geld niet altijd goed terecht komt. Zeker in landen zoals Haiti, waar reeds jaren lang, een corrupt regime geregeerd heeft. We willen dat onze steun op juiste plaats, bij de juiste mensen terecht komt. Nu het er steeds meer naar uit ziet dat de Amerkaanse regering het plaatselijk bewind aldaar tijdelijk zal overnemen, willen we met volle overtuiging de bevolking aldaar steunen. ordele van de slachtoffers van de zware aardbeving in Haïti. Met ons voorstel wilden we, naast de fincanciele steun zelf, hiermee een collectief signaal geven naar de bevolking toe, om hen te stimuleren. Als gemeenteraadsleden hebben we immers een voorbeeldfunctie.

Dit voorstel lag blijkbaar erg gevoelig bij een groot aantal gemeenteraadsleden. Enkelen onder hen, stelden dat zij reeds via andere wegen, hun steun hadden gegeven. Tot daar, konden we hennog volgen. Als zij om die redenen hadden tegengestemd,  dan was dat oprecht. Het was voor hen dan geen stem tegen steun, wel tegen het “collectief signaal”.

De stemming bleef echter uit, en enkele gemeenteraadsleden, vonden het nodig om ons plots vanalles te verwijten… aangezien we ons in het verleden kritisch hadden opgesteld tegenover bepaalde onderdelen van ontwikkelingssamenwerking (bv. onvoorwaardelijke steun aan enkele onbetrouwbare NGO’s), die niets met noodhulp te maken hadden.

Nochtans hadden we, duidelijk aangetoond, waarom we ondanks onze reserves noodhulp wel steunen.   “U weet dat wij altijd kritisch geweest zijn, tegenover de huidige systemen zoals die nu rond ontwikkelingssamenwerking bestaan. Ons vertrouwen in NGO’s is om bekende redenen altijd laag geweest. Toch hebben wij steeds in onze tussenkomsten en teksten benadrukt dat wij niet tegen ontwikkelingssamenwerking op zich zijn. Ondanks het feit dat wij, dat wij beseffen dat de plaatselijke bevolking van Haïti onze steun meer dan nodig heeft, hadden wij ook hier onze reserves, omdat in het verleden soms gebleken is dat het geld niet altijd goed terecht komt. Zeker in landen zoals Haiti, waar reeds jaren lang, een corrupt regime geregeerd heeft. We willen dat onze steun op juiste plaats, bij de juiste mensen ” terecht komt. Nu het er steeds meer naar uit ziet dat de Amerkaanse regering het plaatselijk bewind aldaar tijdelijk zal overnemen, willen we met volle overtuiging de bevolking aldaar steunen.”

Ons voorstel was constructief en vooral goed bedoelt. Het is dan ook jammer dat andere partijen hier een politiek spelletje van maakten.  Het kon en het mocht volgens hen toch niet zijn, dat het Vlaams Belang een soldiariteitsactie ging voorstellen.

We hebben de gevoeligheid hier bij de andere partijen serieus onderschat. In Zoersel is een gelijkaardig voorstel (op initiatief van de meerderheidspartijen CD&V en het links kartel), immers wel goed gekeurd. Daar had geen enkel raadslid problemen met extra en collectieve steun, buiten hun persoonlijke steun en initiatieven.

Omdat het debat intussen totaal ontspoord was, tot een partijpolitiek steekspel, dat tot niets leidde, terwijl we net een collectief signaal, over de partijgrenzen heen, wilden geven, hebben we ons voorstel maar uiteindelijk teruggetrokken.

En ja, wij doen ook wel eens aan “typische partijpolitiek”, al proberen we steeds in het algemeen belang te handelen.  Maar het is jammer dat de andere partijen, net wanneer wij die partijpolitieke grenzen opzettelijk wilden laten vervagen, het tegenovergestelde doen, en dat zij zich net rond een punt rond solidartiteit, laten kennen.

Pieter van Boxel.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...