Gemeentebestuur mee verantwoordelijk voor dure energie.

De energieprijzen swingen de pan uit. Zowel de burgers als bedrijven zijn hiervan de grootste slachtoffers. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de dure kostprijs van alternatieve energie en de zogenaamde “groene stroom”. De kostprijs van de “groene stroom” wordt immers verrekend in het distributie- en transporttarief.  De zonne-energie zal op termijn wel wat goedkoper worden, maar het grootste deel van dit probleem situeert zich bij de windturbines die ook in de verdere toekomst enkel dankzij subsidies kunnen blijven draaien.

Uit de strategische nota van IKA, de financieringsintercommunale waarbij onze gemeente is bij aangesloten, blijkt echter dat de overheid wil blijven investeren in windenergie en het bouwen van windmolenparken. Al deze projecten en de financiële constructies die IKA hierbij opstelt zullen, puur financieel gezien, wel voordelig zijn voor onze gemeente. Het is de burger die uiteindelijk mee de eindafrekening betaald.

De overheid financiert via IKA dus wel mee de bouw van de windmolenparken. Maar de meerkost wordt wel mee verrekend in het distributietarief voor consumenten, dus de burgers. Daarnaast zullen toekomstige windmolenparken enkel dankzij subsidies operationeel kunnen blijven.  Kortom, hoe meer de overheid de “groene energie” financiert, hoe hoger de kostprijs voor de burgers.  Die burgers betalen immers dubbel de meerpijs voor “groene energie”, enerzijds via de overheid (via belastingen), anderzijds via hun verhoorde energiefactuur.

Daarom wil VB-Malle afstappen van deze “groene waanzin”. Wij roepen de schepenen en gemeenteraadsleden op, om steeds een kritische houding te blijven aannemen in dit debat binnen de betrokken intercommunales als IKA en IVEKA. Wij roepen hen op om steeds de belangen van de burgers te blijven verdedigen en niet enkel de financiële belangen van de gemeente.  Het gemeentebestuur en de betrokken intercommunales zouden beter investeren in onderzoek en projecten rond het veilig verwerken van kernenergie dan in groene stroom. Enkel zo kan men de kostprijs van energie voor elke burger betaalbaar houden.

Pieter van Boxel, gemeenteraadslid en woordvoerder VB-Malle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...