Graag extra aandacht voor armoedebestrijding!

In de krant, GVA van 27/09/2016, verscheen een krantenartikel over kansarmoede in onze provincie. Uit de foto hiernaast is echter te merken dat de balans qua armoede in Malle niet zo positief is.

We moeten geen appelen met peren vergelijken (Antwerpen of Turnhout), maar wie niet blind is ziet dat Malle een zeer donkere vlek is in vergelijking met alle buurgemeenten. Brecht en Schilde doen het goed, maar ook Rijkevorsel, Zoersel, Beerse en Lille doen het heel wat beter dan Malle. Voor VB-Malle als sociale partij, is dit erg zorgwekkend nieuws.

Waarom scoort Malle zoveel slechter dan omliggende gemeenten? De omstandigheden en parameters lijken immers dezelfde. De armoede-import (Vluchtelingen, vreemdelingen) is beperkt, het Vlaams- en federaal armoedebeleid geldt voor al deze gemeenten hetzelfde en economische factoren als de werkloosheidsgraad en werkgelegenheid beperken zich niet tot de gemeentegrenzen en zijn vergelijkbaar voor Malle en al onze buurgemeenten.

Enkel het puur lokale beleid, van het gemeentebestuur is anders. Zijn de vooropgestelde doelstellingen en initiatieven die armoede moeten aanpakken wel voldoende? De beleidsbeslissing om de huurprijzen van oa. een kamer in het woonzorgcentrum te verhogen maakt het armoede bij onze oudste inwoners (en hun kinderen die mee de lasten moeten dragen) er ook al niet beter op.

VB wil dat er meer en hoger wordt ingezet op armoedebestrijding. Voor ons is dit een prioriteit van het OCMW in plaats van “break even” te draaien en daarbij dankzij ons uitgebreide luxe-LOI-aanbod nog eens vele armen uit de gehele wereld  naar Malle te gaan lokken.

Wij willen het armoedeprobleem vooral bij de bron en oorzaken aanpakken. Ook op lokaal niveau kunnen we hier iets aan doen. Daarom lanceren wij enkele heel concrete voorstellen:

Voorstel 1 richt zich naar de “kansarmen van morgen” toe. Meer welzijn bij onze jeugd leidt tot betere schoolresultaten, diploma’s en beter werk, dus een betere inkomensgarantie op latere leeftijd. Op deze wijze voorkom je dat jongeren ook op het slechte pad geraken (bv. Hangjongeren, alcoholmisbruik, drugsgebruik,…), ook zo voorkomen we ellende en armoede op latere leeftijd.  Maak van ons lokaal jeugdwerkbeleid  dus een jeugdzorgbeleid. Ontlast de gemeentelijke jeugdconsulent  daarom van al haar “mondiale taken” en laat haar een echte jeugdconsulent zijn die ook tijd en aandacht kan besteden aan het sociaal welzijn van jongeren die het erg moeilijk hebben in onze samenleving. De jeugdconsulent moet als brug functioneren tussen jongeren en het OCMW.

Voorstel 2: Hou de “werkende middenklasse” weg van de armoedegrens. Zelfs werkende mensen (vooral uit de lagere middenklasse) kunnen door een klein beetje pech in combinatie met de steeds stijgende vaste kosten (energie, huur,…) al héél snel tegen de armoedegrens aanleunen. Daarom willen wij die strengere voorwaarden voor allerlei steun zoals de vrijetijdspas, stookoliefonds en andere energiesteun… graag versoepelen, zodat ook de (lagere) werkende middenklasse tijdelijk van steun gebruik kan maken. Enkel zo kunnen wij hen van die dreigende armoedegrens weg houden.

Voorstel 3: Zorg voor betaalbare zorg en opvang van ouderen; Onze oudere medemensen, waarvan de overgrote meerderheid hard werkte heeft het nu toch moeilijk om zorg en opvang te kunnen betalen. Niet alleen zijzelf maar ook hun kinderen en kleinkinderen worden daardoor sneller richting armoedegrens geduwd omdat hun bejaarde ouders hun verzorging niet meer kunnen betalen. Verlaag de prijzen van onze rusthuiskamers en assistentiewoningen zodat onze ouderen minder snel beroep moeten doen op het budget van hun kinderen. Mensen moeten kunnen sparen voor hun toekomst en die van hun kinderen… de zorg- en opvangkosten van hun ouders zijn een verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid en de maatschappij waarvoor onze ouderen levenslang reeds hebben bijgedragen.

We geven deze suggesties gratis en voor niets weg. Door mijn gevangenschap in het “cordon sanitair” heb ik eigenlijk niets liever dan dat andere partijen mijn suggesties verder ter uitvoering brengen.

Pieter van Boxel, Gemeenteraadslid te Malle.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...