Ja, er was een stemakkoord.

Binnen enkele weken, verschijnt er in Malle ons  eerste echte eigen en nieuw lokaal magazine. De
vroegere folders waren een mix van nationaal en lokaal nieuws. Nu brengen we
een magazine waarin we 100% lokaal nieuws brengen. We komen dus met meer en
uitgebreider lokaal nieuws tot in alle brievenbussen van Malle. 

In dit nieuwe magazine zal een interview verschijnen met
onze enige verkozene, Pieter van Boxel. Hij spreekt er voor het eerst over zijn
persoonlijke gevoelens na de verkiezingsnederlaag en zijn ervaringen binnen de
nieuwe oppositie tegenover de nieuwe meerderheid. 

In dit interview valt vooral een bekentenis op.  Velen vermoeden het al, maar Pieter geeft nu
toe dat er wel degelijk een stemakkoord binnen de oppositie was voor de
aanstelling van OCMW- en Politieraadsleden. CD&V kreeg er dankzij het
Vlaams Belang een OCMW-raadslid bij en ook de VLD kreeg dankzij dit stemakkoord
een zitje in de OCMW-raad.  SPA-Groen had
onze stemmen dan weer nodig voor een mandaat in de politieraad. 

Na het interview legde Pieter uit waarom hij de
afgesproken geheimhouding binnen dit akkoord niet naleefde: “Het enige wat het
Vlaams Belang in de plaats vroeg was respect van de andere partijen. Het Vlaams
Belang is een normale partij, gelijk aan alle andere oppositiepartijen.  Maar die belofte bleek al snel een lege doos”. 

Bij latere stemmingen, voor de oppositiemandaten binnen
intercommunales hebben de andere oppositiepartijen inderdaad de kans gemist om
hun dankbaarheid en respect aan het VB te tonen. Pieter van Boxel, kreeg te
weinig stemmen vanuit de gemeenteraad om kans te maken op een mandaat binnen
een intercommunale, hij kreeg slechts 7 stemmen. Eén stem van hem zelf en zes
andere stemmen, vermoedelijk, van de 6 mandatarissen van N-VA. Lex van Loon
(SPA-Groen) liet ons zelfs weten dat er nooit een akkoord was geweest, terwijl
ook zijn partij akkoord was gegaan met een tabel die de stemafspraken duidelijk
weergaf (zie bijlage). 

“Ik had beloofd om
dat stemakkoord geheim te houden maar als andere partijen zich er niet aan
houden, of het stemakkoord zelfs ontkennen, hoef ik mij er ook niet aan te
houden.”
, aldus Pieter. 

Binnen het kartel Vlaams Belang/VBM was er intern wel wat
onzekerheid of we al dan niet zouden meestappen in dit stemakkoord. Er werd intern
de vraag gesteld of we onze stemmen (voor politieraad en OCMW-raad) niet beter
aan de N-VA zouden geven. N-VA en Vlaams Belang maken immers allebei deel uit
van dezelfde “Vlaams Nationale Familie”. 

Pieter heeft nu spijt van zijn beslissing: “Ik heb de andere bestuursleden ervan moeten
overtuigen om toch het stemakkoord van de oppositie te volgen, dat had ik beter
niet gedaan. De verschillen met de N-VA zijn groot, op alle vlakken, maar de
CD&V blijkt erg onbetrouwbaar, net als SPA/Groen.”

Bijlage: Het akkoord werd per mail gemaakt, en kunnen getoond worden op aanvraag. Wat we wel al meegeven is de tabel waarin duidelijk wordt gemaakt welk raadslid op een kandidaat van welke partij moet stemmen.  Zo zie je dat Pieter van Boxel (Pieter VB in de tabel) voor de OCMW-raad zijn stemmen moest verdelen over kandidaten van kandidaten van CD&V en VLD, en hij zijn stemmen voor de Politieraad moest geven aan een kandidaat van SPA-Groen. 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...