Kiezen voor een ander mondiaal beleid

Gemeenteraadslid Pieter van Boxel, diende onlangs een voorstel in om het lokale “mondiaal beleid”, beter bekend als ontwikkelingssamenwerking grondig te hervormen. Het huidige reglement vond hij immers achterhaald en te “politiek correct.

Zo beschouwt men in Malle de bedenkelijke NGO, 11.11.11, nog steeds als een belangrijke “bevoorrechte partner”. Intussen weten we beter, lezen we steeds meer berichten volgens steeds meer bronnen over bedenkelijke werking van grote NGO’s  als 11.11.11.

Een ander achterhaald punt is mondiale vorming, waarbij oa. subsidies uitgekeerd worden aan scholen voor hun mondiale projecten. Mondiale vorming dient neutraal te zijn, en geen vrijgeleide voor een bepaalde politiek correcte ideologie. Toch wordt bijvoorbeeld de rol van de Islamitische veroveringsdrang met bloedige gevolgen en massale vluchtelingenstromen in het onderwijs steevast verzwegen.  Wij vragen dat subsidieaanvragen door scholen kritischer worden bekeken. De scholen, maar ook de jeugdverenigingen, moeten de hele waarheid vertellen.

In Malle gaat er 90.000 euro aan subsidies naar die Mondiale raad. Deze adviesraad bestaat uit mensen die het goed bedoelen maar, is in tegenstelling tot de andere adviesraden geen brede weerspiegeling van de samenleving in Malle. Grof gesteld is die Mondiale Raad niet meer dan een zelfbedieningsclubje van mondiale verenigingen en NGO’s die een goedgevulde subsidiepot onder elkaar mogen verdelen. Natuurlijk gaan de leden van deze raad positief advies uitbrengen voor hun eigen of bevriende club over de rijkelijke bedragen die zij krijgen. De mondiale raad dient mijn inziens dan ook vervangen worden door een gemeenteraadscommissie.

En voor alle duidelijkheid, wij vragen geen afschaffing van het mondiaal beleid maar wel een grondige hervorming ervan. Hierbij kiezen wij ook voor een halvering van de mondiale uitgaven. Naast de subsidiepot van 90.000 euro, hebben we ook nog mondiale dienst met personeels- en werkingskosten (van 23.000 euro), de mondiale vorming, het sensibiliseringsbeleid, van “voel u vooral héél schuldig en stort dus massaal geld”, het Fair-Trade-beleid en het scholierenparlement dat jongeren vooral richting multicultureel en mondiaal wil pushen. In totaal gaat het dus om bijna 120.000 euro geldverspilling, want met dit systeem is het dweilen met de kraan open.

Pieter van Boxel maakte zich alvast sterk men met amper de helft, dus nog 60.0000 euro, een veel effectiever en efficiënter mondiaal beleid kan voeren. Maar hiervoor moet als eerste dat zelfbedieningsclubje dat zich “mondiale raad” noemt worden afgeschaft en vervangen door een gemeenteraadscommissie. Deze gemeenteraadscommissie samengesteld op basis van de verkiezingsuitslag zou wel een weerspiegeling zijn van de lokale maatschappij. Daarnaast moet de basis moet liggen op effectieve en concrete hulp met rechtstreekse steun aan plaatselijke ontwikkelingshelpers (los van die bedenkelijke NGO’s). Het is die gemeenteraadscommissie die moet oordelen of een projectaanvraag, ingediend door die plaatselijke ontwikkelingshelpers, voldoet aan voorwaarden zoals efficiëntie, rechtstreekse hulp of noodhulp. Zij adviseren op basis van hun eerlijke conclusies aan het schepencollege en/of de gemeenteraad.

Dat totale jaarlijkse budget van maximaal 60.000 euro kan dus anders verdeeld worden. De nadruk wensen wij te leggen op “steun ontwikkelingssamenwerkers ter plaatse” waarvoor we 40% van onze mondiale uitgave voorzien. Voor Mondiale vorming (gemeente, verenigingen en scholen en scholierenparlement) wordt dit 30% van het “mondiale budget”. En dit onder scherpe voorwaarden waarbij men oog durft hebben voor de naakte waarheid, ook al past dit niet in het “politiek correcte plaatje”.  De mondiale dienst willen we afschaffen en dit onderbrengen onder andere logistieke en/of administratieve diensten, zodat de werkingskosten kunnen beperkt worden tot 10%.

Tenslotte houden we nog 20% over voor algemenere projectondersteuning enkel via deze weg, bij het indienen van grote projecten komen de NGO’s nog aan bod. Dit kan bijvoorbeeld voor de jaarlijkse 11.11.11 actie waarvoor de gelijknamige NGO elk jaar een projectaanvraag kan indienen.  Er worden dus geen “bevoorrechte partners” meer aangeduid.

Die vrijgekomen 60.000 euro wenst het Vlaams Belang rechtstreeks toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage voor het OCMW. De sociale dienst die bezig is met armoedebestrijding (en preventie) kan dit geld heel goed gebruiken.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...