Kleine personeelshervorming, grote besparing

Naar aanleiding van het afschaffen van de functie “OCMW-secretaris”
werd het gehele organogram voor gemeente- en OCMW-personeel herbekeken. Hier en
daar werden nog kleine aanpassingen gemaakt, die vooral te maken hebben met
integratie van het OCMW-personeel binnen het gemeentelijk organogram.

Voor Vlaams Belang Malle gaat dit echter niet ver genoeg.
Vlaams Belang Malle was fel gekant tegen het afschaffen van de functie van
OCMW-secretaris. Het is vooral jammer dat deze functie wel wordt afgeschaft
maar andere onnodige functies niet.

Zo willen wij een hervorming en samensmelting van de
vrijetijdsdiensten. Nu hebben wij een sportdienst, een jeugddienst, een toeristische
dienst, een cultuurdienst en een bibliotheekdienst, die allemaal een eigen
administratie hebben. Deze administratie bestaat uit 8 personen.  Wij willen hier één grote
vrijetijdsdienst  met, naast de
deskundigen als een sportfunctionaris of een jeugdconsulent, een gezamenlijke
administratie van maximaal 6 personen. 

Ook binnen de technische dienst kan er heel wat bespaard
worden. Zo willen wij binnen de dienst “openbare werken” een samensmelting van
de groendienst en de wegendienst. Dit zijn twee kleine diensten die elke een
eigen coördinator hebben. Volgens ons kunnen deze diensten perfect gefusioneerd
worden met één coördinator.

We beseffen dat deze maatregelen niet echt populair zijn.
Maar wij pleiten ook niet voor een grondige afvloeiing van personeel. Maar
dankzij enkele kleine ingrepen kunnen we al goed besparen op de personeelskost.
Vele partijen zagen over de te hoge personeelskost, het Vlaams Belang biedt
echter een constructieve oplossing aan.

Pieter van Boxel,  Woordvoerder Vlaams Belang.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...