Leegstededossier veroorzaakt heibel in Kartel ‘spa-glim’.

Zoals eerder op deze website geschreven, stelden wij voor om een werkgroep op te richten, rond het leegstededossier. Wij schreven hiervoor een open brief, naast het voltallige schepencollege ontvingen alle gemeenteraadsleden en de woordvoerders van de Leegstede een digitaal exemplaar.

In die werkgroep zouden, de burgemeester, enkele schepenen, gemeenteraadsleden vanuit alle fracties, gespecialiseerde ambtenaren, vrijwillige en externe deskundigen en uiteraard de betrokken bewoners zelf kunnen zetelen.

Als voorzitter stelden we ex-schepen van Ruimtelijke ordening, Michel Grootjans voor. Michel is als ex-schepen ervaringsdeskundige en heeft bovendien banden met zowel zijn vroegere politiekemaat Harry Hendrickx als met zijn partijgenoten van oppositie GLIM, die in dossier lijnrecht tegenover elkaar staan. Enerzijds is hijzelf een mede-architect van het huidige rioleringsbeleid, anderzijds is hij lid van en ex-schepen voor GLIM, een fervent tegenstander van ditzelfde beleid. Hij is dus een ideale compromisfiguur om een breed overleg in de werkgroep in goede banen te leiden.

De eerste reactie was alvast heel verrassend! De SPA, toekomstig (huidig?) kartelparter van GLIM, had zware kritiek op ons voorstel om aan Michel Grootjans (boegbeeld van GLIM) de voorzittershamer van de werkgroep te geven. SPA verweet dat Grootjans een van de grootste verantwoordelijke is van al deze ellende. Hiermee valt SPA haar partner regelrecht aan. 

Het verwijt van SPA is wel terrecht. Net daarom ook kiezen we voor Grootjans als sleutelfiguur. Hij moet zowat de enige mens in Malle zijn, die “het GLIM van vroeger als architekt” en “het huidige GLIM als afbreker” van hetzelfde rioleringsbeleid kan verzoenen. Als hij dat kan, dan kan hij ook verzoener zijn tussen meerderheid en bewoners (+ oppositie) in dit dossier.  

En wat de SPAen het kartel met GLIM betreft… wie bij het hondje slaapt die krijgt al snel zijn vlooien. Al heeft de ene al een serieuze trap onder de lakens gegeven.

Pieter van Boxel,
Voorzitter/Fractieleider Vlaams Belang Malle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...