N-VA Malle steunt Hamas

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting konden we kennisnemen van een beslissing van het schepencollege, om 3000 euro toe te kennen aan ontwikkelingssteun voor de slachtoffers van de Oorlog in de Gaza.

Het schepencollege kiest met deze beslissing eigenlijk openlijk partij voor één bepaald volk in een conflict. De situatie in Israël en Gaza is dramatisch, maar dat geldt ook voor de Joden. Het lot van de Christenen wordt al helemaal vergeten. Bovendien kiest het Schepencollege dan nog voor de minst democratische partij in dit conflict.

Want zo ligt de politieke leiding in Gaza nog steeds in handen van Hamas. De terreurgroep Hamas, staat voor een agressief bewind, maar niet voor compromis en voor vrede. Het is Hamas dat dus wel degelijk  verantwoordelijk is voor het drama in Gaza, waarbij zowel de Joden, de Christenen als de Moslims zelf, slachtoffer van zijn. Enerzijds voert Hamas agressief oorlog, waarbij ook terroristische technieken worden gebruikt. Anderzijds lokt het Israël continu uit om burgerslachtoffers te maken.

Hamas staat trouwens voor een doodcultus, waarbij de martelaarsdood een belangrijk gegeven is. Dat is dus puur terrorisme en bovendien leidt het ook kindsoldaten op.

Moeten we hiervoor de onschuldige bevolking in de steek laten? Nee, misschien niet, maar we kunnen nog zoveel geld doorstorten…  met het huidige regime zal het dweilen met de kraan open blijven. Bovendien leven de Hamasleiders, mede dankzij ontwikkelingssteun vanuit het westen, in luxe en weelde. Zo heeft de politieke leider Khaled Meshaal zo’n 2 miljard euro op zijn bankrekening staan. Een andere leider, Moursa zo’n vermogen van 2,5 miljard euro. Deze “lieve jongen” zat ooit nog in een Amerikaanse cel, op verdenking van terrorisme. Zij zijn lang niet de enige. Er wonen in heel Gaza zo’n 1200 miljonairs. Interne solidariteit zou de lokale bevolking dus al een heel stuk vooruit kunnen helpen.  Al is het niet toevallig dat al die miljonairs rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn bij Hamas.

Hoe komt Hamas nu aan zoveel geld? Het Hamasregime verdient massa’s geld dankzij gesmokkelde goederen via smokkeltunnels. Vaak wordt beweerd dat die smokkeltunnels de schuld zijn van Israël, door hun blokkades. Deze blokkades zijn er echter alleen maar gekomen wegens de terroristische dreiging vanuit Hamas. Daarnaast kan Hamas genieten van massale financiële steun vanuit Qatar en Iran.

Niet alleen vanuit haar partners in het Midden Oosten, maar ook vanuit Europa krijgt het Hamasregime in Gaza massa’s geld. Volgens de Europese rekenkamer is er tussen 2008 en 2012, meer dan 2 miljard euro aan financiële hulp vanuit Europa naar de Palestijnen getransfereerd.Al dat geld is verspild, onterecht uitgegeven of verloren in corrupte zaken. Er is dus geld genoeg in Gaza. En de levenstandaard is er lang zo slecht nog niet. De levensverwachting van 74 jaar is trouwens opvallend hoog voor een oorlogsgebied als Gaza dat uit puilt van luxehotels en waterparken.

Het geld dat het schepencollege naar Gaza wil sturen gaat via de NGO “Oxfam Solidariteit”. De leider van deze NGO, is Guido Van Hecken, eerder actief bij de partij Groen! Deze man was echter ook actief betrokken bij een terreuraanslag die het ANC in 1983 in Pretoria pleegde, zo blijkt uit bekentenissen die ANC-activiste Hélène Passtoors in juni vorig jaar deed in Humo. Oxfam Solidariteit wordt dus geleid door een ex-terrorist waarvan nu vaststaat dat hij betrokken was bij een terreuraanslag met 19 doden en honderden gewonden. Zou het dus echt toeval zijn, dat vooral deze NGO actief op zoek is naar ontwikkelingsfondsen voor regio’s die geleid worden door terroristische organisaties als Hamas?

Kortom, deze collegebeslissing is zeer bedenkelijk en zelfs verwerpelijk. Waarom kiest dit schepencollege en deze politieke meerderheid (DBM en N-VA) voor het gewelddadige, corrupte en ondemocratische Hamas-regime? Waarom steunen we de Israëli’s, de Joden niet? Er zijn trouwens meerdere volkeren in die brede regio die onze financiële steun meer verdienen. Waarom laten we de miljoenen Christenen die, in het Midden Oosten, op de vlucht zijn in de steek?

Laten we, indien we de slachtoffers uit het Midden Oosten dan toch willen steunen, tenminste neutraal handelen en denken. Laten we doeltreffende en doelgerichte projecten steunen, niet zomaar blind via een NGO met terrorist als leider. Laten we ons vooral beperken tot steun aan democratieën die geweld afzweren, vrede willen stichten en mensenrechten respecteren.

Maar de politieke meerderheid in Malle van DBM en N-VA kiest dus duidelijk niet voor vrede en democratie maar voor agressie en terrorisme. Het is vooral straf dat de N-VA in dit verhaal wil meegaan. Van linkse partijen als DBM, SPA en Groen kunnen we dit verwachten maar N-VA Malle gaat blijkbaar ook deze koers varen. In de nationale media en in Antwerpen wil N-VA een harde aanpak van terrorisme en extremisme. In Malle, gaan ze doodleuk het terroristische Hamas-regime steunen… Wat is het nu eigenlijk N-VA?

Pieter van Boxel, Gemeenteraadslid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...