N-VA moet zich dringend bewijzen.

Intussen heeft de
gemeenteraad gedebatteerd over het bestuursakkoord van de meerderheidscoalitie
DBM/N-VA. 

Ikzelf hield
namens Vlaams Belang en VBM eerder een korte tussenkomst. Tijdens mijn
beleidsinterpellaties zal ik de komende maanden, naar de beleid peilen, per
beleidsthema. Zo heb ik tijdens de jongste gemeenteraadszitting al gepeild naar
de komende aanpak van armoede in onze gemeente.

Wel heb ik een
algemene beschouwing gegeven over het bestuursakkoord. Zo viel het me op, dat
Veiligheid geen echt aandachtspunt was voor DBM en N-VA. Er werd halvelings in
de marge wel naar verwezen maar dat was het dan ook. De problemen rond
onveiligheid, criminaliteit en vandalisme nemen immers erg toe. Het is jammer
dat DBM en N-VA het belang van veiligheid en de ernst van het
onveiligheidsprobleem nog steeds niet inzien. 

Als je het
bestuursakkoord leest, lees je vooral “meer van hetzelfde”.  DBM had duidelijk de pen vast toen het
bestuursakkoord werd uitgeschreven. Maar waar is de “Kracht van verandering”
dan  gebleven zoals de N-VA die beloofd
had.

Nu, het beleid enkel
beoordelen op het bestuursakkoord is natuurlijk erg voorbarig en kort door de
bocht. De beleidsnota die  tegen het
einde van het jaar zal opgesteld worden is veel belangrijker. We hopen dan ook,
dat de “kracht van verandering” wel merkbaar is in die beleidsnota.

We willen gerust
nog geloven in de goede wil van de N-VA, maar betwijfelen of zij haar
coalitiepartner (DBM) tot “krachtige verandering” kunnen dwingen. Zoals we het
voorlopig kunnen vaststellen, is de wil van Harry Hendrickx nog steeds oppermachtig,
en kan de N-VA hem niet te baas. Dit is toch de eerste (en voorlopige) indruk 

We geven de N-VA echter
nog het voordeel van de twijfel. N-VA zal zich het eerste jaar al moeten
bewijzen, door alvast een duidelijke aanzet tot “krachtige verandering” te
geven. Als dit lukt, dan krijgt N-VA graag onze steun. Als het niet lukt, dan
beschouwen we dit als “kiezersbedrog”.

 Pieter van Boxel. 

Gemeenteraadslid
Malle.

Woordvoerder
VB-Malle.

 

PS: in de bijlage
vindt u het bestuursakkoord “DBM/N-VA” en oordeel zelf. 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...