Niet zomaar langs de kant staan roepen…


Men zegt soms dat het Vlaams Belang nooit iets kan bereiken, nooit iets kan realiseren… dat het eeuwig monddood in de oppositie zit en nooit iets kan veranderen… kortom dat een stem voor het Vlaams Belang zinloos is.

Dit klopt natuurlijk niet. De voorbeelden die dit bewijzen stapelen zich intussen op. Sta me toe er enkele van te geven.

Jarenlang hadden wij kritiek op het feit dat men te weinig aandacht en geld besteedde aan het herstel en heraanleg van wegen. Sinds dit jaar wordt hier door de meerderheid gevolg aan gegeven. Men heeft intussen een serieuze inhaal operatie gestart. Verschillende wegen zoals de Smekenstraat, het Klokkeven, de Grootakker, het
Gemeentebos, de Oude Baan, Aardekensweg, Schaggelenweg, Salphensebaan en vele andere straten worden eindelijk fatsoenlijk en duurzaam heraangelegd. Er komen fietsenrekken in de uitgaansbuurt van Westmalle, iets wat men vroeger na onze vraag hiervoor, nog niet nodig vond.

Wij dringen er al jaren op aan om risicoplaatsen waar meer overlast, kleine criminaliteit voorkomt effectief aan te pakken.  Vroeger werden we weggelachen intussen, krijgen we bijval vanuit de meerderheid…

Ook de “PPS-site Oost”, met ondermeer de vernieuwing van de jeugdlokalen achter de Notelaar wordt eindelijk gerealiseerd. Decennia was men hierover al aan het palaveren. Maar nu het Vlaams Belang, dubbel zo groot als het vroegere Vlaams Blok, dit dossier is blijven aanhalen komen we eindelijk in een stroomversnelling.

Over al het bovenstaande kunnen we duidelijk en met recht en rede is, dat het onze verdienste is, dat we dit alles bespreekbaar hebben gemaakt. Net dit is noodzakelijk voor probleemerkenning om daarna aan een oplossing te kunnen werken.

Bovendien zijn er nog tal van kleine en grotere voorbeelden die wij tenminste bespreekbaar op de gemeenteraad brengen. Zo zullen wij blijven ijveren voor een vlottere mobiliteit, voor een serieuze ontlasting van onze dorpskernen, voor veiligere schoolomgevingen, voor ontrading van sluipverkeer door verkeersmaatregelen, voor de realisatie van de “PPS-site West” en nog veel meer.

Het nut van een partij als het Vlaams Belang. Wordt intussen voor iedereen duidelijk, ook al zitten we voorlopig nog in de oppositie. Wij bewijzen eens te meer dat wij een belangrijke meerwaarde zijn voor Malle. Hoe meer zetels we bij volgende verkiezingen zullen halen, hoe sterker we zullen staan om, al is het vanuit de oppositie, de zaken in beweging kunnen brengen! Een stem op het Vlaams Belang is dus  allerminst nutteloos. Integendeel, een stem voor het Vlaams Belang doet de zaken bewegen in Malle.

Pieter van Boxel, Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...