Ondanks belofte van DBM en N-VA, toch een 5e nachtwinkel in Malle

Een nachtwinkel kan soms eens handig zijn, maar 5 nachtwinkels in een kleine plattelandsgemeente is helemaal geen meerwaarde, integendeel! Nachtwinkels zorgen vooral voor extra overlast, ze lokken mensen die liever niet “gecontroleerd uitgaan”, en maar al te graag overmatig zware alcohol drinken. Vervolgens trekken ze zich dan terug uit het zicht in de achterliggende wijken om daar ongecontroleerd de boel op stelten te zetten.

Onze kleine rustige gemeente wordt de laatste jaren geplaagd door dit typisch stadsfenomeen. Zelfs in een drukke verstedelijkte gemeente met 34.000 inwoners als Schoten zijn er maar 3, nachtwinkels. Malle telt maar 15.000 inwoners, dus minder dan de helft, maar telt bijna het dubbele van het aantal nachtwinkels op haar grondgebied. Onlangs mochten immers onze 5e nachtwinkel verwelkomen. We hebben reeds 2 nachtwinkels in Westmalle en dus nu al 3 in Oostmalle.

Om deze toename van nachtwinkels te stoppen, had het Vlaams Belang reeds een voorstel van reglement hierrond voorgesteld. De geest van het reglement was simpel. Nieuwe nachtwinkel zouden aan zeer hoge eisen moeten voldoen om zich hier in Malle te kunnen komen vestigen, en bestaande nachtwinkels zouden zich aan een strenge reglementering moeten houden qua verkoop van drank in de uitgaanscentra. Ons uitgebreid voorstel (gedetailleerd en genuanceerd) werd eind april al ter stemming voorgelegd. Maar vanuit de meerderheidscoalitie (DBM en N-VA) werd uitstel gevraagd.

Zij zouden graag zelf een eigen voorstel uitwerken, dat deel zou uitmaken van een detailhandelplan voor onze gemeente, waarbij naast de nachtwinkelproblematiek ook de toenemende leegstand zou behandeld worden. Vlaams Belang stelde zich heel constructief en positief op, we gaven de meerderheidspartijen toen het “voordeel van de twijfel” en dus toch de kans om zelf het probleem aan te pakken.

Die kans heeft men nog niet, en dus veel te laat, gegrepen want intussen is er een 5e nachtwinkel geboren in Malle. Het beleid van DBM en N-VA werkt dus véél te traag, zelfs voor zo’n simpel voorstel als dit.  Men had dit immers voorkomen als men het regelement, op voorstel van VB, had goedgekeurd, of tenminste sneller met een eigen reglement was gekomen.  Dankzij de druk van het VB werd door de schepen beloofd om reeds in oktober de krachtlijnen van dit plan voor te stellen. Uiteraard houden we dit zeer goed in de gaten! We willen niet nog eens “op snelheid gepakt” worden met een zesde nachtwinkel in Malle. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...