Ontwikkelingssamenwerking: de echte waarheid.

Nu de paastijd terug voorbij is, zijn we ook terug van de jaarlijkse vastenactie van “Broederlijk Delen” vanaf. Maar begrijp ons niet verkeerd, we hebben niets tegen internationale solidariteit, maar het moet wel zinnig en nuttig zijn, duurzaam en consequent. Ons standpunt in deze hebben we hier in al meegedeeld, en binnenkort zal er in onze folder een concreet voorbeeld worden gegeven, van hoe het anders en beter kan.

Het wordt dringend tijd dat, niet internationale solidariteit, maar wel de manier waarop eens goed wordt besproken en geëvalueerd. Volgens sommige bronnen zou Afrika de laatste 40 jaar nu meer dan 500 miljard dollar gekregen hebben…  De OESO-landen zouden volgens de OESO zelf ook meer dan 100 miljard dollar per jaar aan Afrika schenken.

Het gevolg daarvan is… dat enkele Afrikaanse landen afhankelijk zijn geworden van “ontwikkelingssamenwerking” in plaats van zelf iets op te bouwen. Zo haalt Mozambique 53% van haar “Bruto Nationaal Product” (BNP) uit ontwikkelingssamenwerking, in Somalië gaat het zelfs om bijna 60%. Oeganda en Rwanda bouwden hun militaire macht uit, op kap van “ontwikkelingssamenwerking”  De “Live-aid-concerten” van in “de jaren tachtig” brachten destijds 60 miljoen dollar op… later werd bekend dat 95% van die centen gebruikt werden voor… wapenaankoop en andere politieke- en militaire doeleinden.

Maar waarom stroomt er zo massaal veel geld van de Westerse landen naar Afrika, hoewel dit niks opbrengt en in verkeerde handen terecht komt…  Het is echt naïef, te denken dat het om “solidariteit” gaat. Neen, dankzij zoveel overheidssteun vanuit de Westerse landen, behouden diezelfde Westerse landen de grote macht in Afrika. Dankzij dit systeem van ontwikkelingssamenwerking kan en mag Amerika de Afrikaanse kusten controleren met haar vliegdekschepen, terwijl Europa de macht daar afdwingt met airbussen vol bureaucraten. Europese Politici pleiten dus vrolijk voor solidariteit terwijl het eigenlijk om eigenbelang en macht gaat…

Pieter van Boxel,
Voorzitter/fractieleider VB Malle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...