Ontwikkelingssamenwerking is verslavend voor vele landen.

De meeste partijen blijven volharden in onvoorwaardelijke steun aan de bekende NGO’s, wat steun aan de derde wereld, dus ontwikkelinssamenwerking  betreft. Ik heb principieel niets tegen internationale solidariteit. We kunnen arme mensen uit de “derde wereld” beter ter plaatse helpen, dan ze allemaal op te vangen bij ons OCMW en LOI.

Bij de NGO’s is er weinig transparantie.  Niemand weet hoeveel geld er nu echt in het zuiden terecht komt. Het geld dat wel in het Zuiden aankomt, komt in verkeerde handen terecht. Zo verdient het huidige Somalische regime, gewoon veel geld aan ontwikkelingssamenwerking:   Volgens de VN (toch een betrouwbare bron) gaat het om 70 miljoen euro per jaar. Dat geld komt vooral van een soort belasting.  Hulpverleners en organisaties moeten eerst veel geld betalen voor ze in Somalië aan de slag kunnen. Het gaat hier oa. om 7.000 euro opstartkosten, 7.000 euro registratiekosten, 20% belasting op al het ingevoerde materiaal, inclusief de hulpgoederen en 10% belasting op alle voertuigen.”

Intussen blijft de bevolking straatarm, want zolang er armoede in dit land is, stroomt er jaarlijks zo’n 70 miljoen euro naar dat land. En met zou maar stom zijn om armoede aan te pakken, en zo een belangrijke jaarlijkse bron van inkomsten te mislopen.
 
Volgens de OESO bedraagt de solidaire steun vanuit het westen in dit soort landen  trouwens meer dan 50% van hun Bruto nationaal product.
Sommige landen uit de “derde wereld” zijn intussen verslaafd geworden aan ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is dus eigenlijk perfect te vergelijking met heroïne-verslaving. Daarnaast zijn er natuurlijk vele voorbeelden van persoonlijke verrijking van plaatselijke machthebbers zoals President Mugabe, zijn meer bekend. Ook de voormalige president van Gabon, liet zo’n  139 villa’s en appartementen en 200 dure wagens na toen hij overleed.  Een ander negatief gevolg van “ontwikkelingssamenwerking in haar huidige vorm”, is de ondersteuning van de oorlogsindustrie. In sommige ontwikkelingslanden blijkt ongeveer 40% van hun Militaire uitgaven, afkomstig te zijn van hun Solidaire steun uit Europa en Amerika.
 
Kortom, Zolang we op deze manier, via de NGO’s aan ontwikkelingssamenwerking blijven doen, versterken we gewoon het “heroïne-effect” in de Derde Wereld. We kunnen beter overgaan tot het oprichten en ondersteunen van zeer concrete projectfinanciering.  Projecten die we rechtstreeks financieren, zonder NGO’s en plaatselijke regimes om. Dit kan ook perfect bij natuurrampen, waar we een project kunnen financieren die getroffen dorpen terug her opbouwt. 

Kortom, ik wil gerust solidair zijn, ik geef mijn steun aan internationale solidariteit die onze gemeente wil verlenen. Maar ik pleit ervoor om de heroïneverslaving van de Derde Wereld niet langer te blijven steunen.   

Op dit moment is “ontwikkelingshulp” niet meer dan een geldtransfer van armere mensen in rijke landen,  naar  rijkere mensen in arme landen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...