Over moed, consequent zijn en mooie ogen bij de VLD.

In Antwerpen wilde de VLD het bestuur verlaten, omdat haar coalitiepartners totaal geen rekening hielden met de standpunten van de VLD. Het is een fenomeen dat we in Malle ook kennen.

In Malle heeft de VLD trouwens nog minder te zeggen. Terwijl de Antwerpse VLD-schepen nog kan uitpakken met een gezond finaciëel beleid moet Katleen Mintjens (schepen VLD) het in
Malle stellen met een toiletweide voor honden en een WC-wagen voor mensen. De VLD stelde in hun eigen burgerkrant  wel dat ze achter de schermen veel te zeggen hadden maar konden enkel hiermee uitpakken.  

Over hun echte prioriteiten van vroeger houden ze intussen hun mond. De VLD Malle wilde destijds nog een ringweg. Daarnaast zijn ze opvallend stil als het over het "dossier  Leegstede gaat, Nochtans is de VLD een pârtij die radicaal tegen bijkomende belastingen is.

Dat brengt ons trouwens bij het dossier rond de "belastingen op onbebouwde percelen". Onlangs vroeg ik aan het schepencollege, of er dit jaar nog belastingen zullen worden geïnt op "onbebouwde perscelen". Het belastingsreglement terzake was enkel van kracht tot 31 december 2009, en het nieuwe voor 2010 werd immers nog altijd niet gestemd.  Het is intussen onduidelijkheid troef want op de gemeentelijke website staat dit reglement nog steeds vermeld. De mensen vragen ons dus terrecht, of zij nu moeten betalen of niet voor hun onbebouwde percelen. Maar blijkbaar raken de meerderheidspartijen het nog steeds niet eens over dit dossier. Het enige antwoord dat de burgemeester kon geven was: "Dit komt ten gepaste tijden op de Gemeenteraad". Er is binnen de meerderheidscoalitie dus nog steeds geen akkoord.

Houdt de VLD haar been dan toch stijf? We hopen het altans. Maar het stemgedrag bij eerdere stemmingen geven ons weinig hoop. Bovendien hebben we niet de indruk dat de VLD zijn stempel wil drukken op het beleid. Zoals reeds gezegd kan de VLD alleen maar uitpakken met toiletten voor honden en mensen en… wat tentoonstellingspanelen. Maar als de VLD er dan toch in zou slagen om die pestbelastingen op onbebouwde percelen voor eens en voor altijd af te schaffen, dan hebben ze hun eerste noemenswaardige  realisatie eindelijk binnen.

Vlaams Belang roept de VLD met enige aandrang op, om duidelijkheid te scheppen.  De burgemeester weigert te antwoorden, dus stellen we de vraag aan de VLD: Heeft de VLD bekomen dat de belastingen eindelijk worden afgeschaft?  Wij, onze kiezers en vooral de VLD-kiezers zelf, zullen alvast heel blij zijn, als de liberalen zich eindelijk aan hun beloften houden.

We hopen alvast op een antwoord van de VLD. Of blijven ze  ook over dit dossier zwijgen? Dan is het na hun zwijgzame, en dus medeplichtige, houding in het Leegstede-dossier, en vooral hun ommekeer in het ringwegdossier, het nu met dit dossier wel genoeg geweest. Dan moet de VLD maar eens consequent zijn. Maarja, om dat te beseffen moeten ze eerst eens les gaan volgen bij hun nationale voorziter Alexander De Croo en hun Antwerpse topvrouw Annick De Ridder.

Misschien kan Annick eens komen spreken op hun paasmaandagbrunch, dan kom ik zeker luisteren. Ik ben het niet niet altijd eens met haar mening maar ik bewonder haar wel, niet alleen voor haar mooie ogen, maar vooral voor haar moed, voor haar  haar onverwaardelijke trouw aan haar mening. Intussen heeft zij haar moed wel weer opgegeven (blijkbaar is dat dan toch overal bij de VLD) maar ze had tenminste het lef om haar burgemeester eens op z’n plaats te zetten. Dit kunnen we van de Malse VLD-topvrouw niet zeggen. Hoewel Katleen Mintjens, toch ook wel mooie ogen heeft.

Pieter van Boxel,
Fractieleider en Voorzitter VB Malle

Pieter van Boxel, voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...