Welkom op   www.vlaamsbelangmalle.be

Strijd der Kartels in 2012?

Hoewel de meeste partijen dit zullen ontkennen worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 dit jaar al volop voorbereid. SPA en GLIM hebben vorig jaar al...

Klinken op 2011.

VLAAMS BELANG MALLE WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.     Wij wensen u veel persoonlijk geluk, succes, vriendschap en liefde toe.  Wij hopen dat 2011 voor...

Belastingen op onbebouwde percelen.

Als onderdeel van de begrotingsbesprekingen staat volgende maandag ook de “BELASTINGEN OP ONBOUWDE PERCELEN” op de agenda van de gemeenteraad. Vorig jaar is dit...