Welkom op   www.vlaamsbelangmalle.be

Asielmisbruik.

Deze week is op de OCMW-raad, op 1 VB-onthouding na, de begroting voor 2011 goedgekeurd. Op basis hiervan wordt de gemeentelijke bijdrage bepaalt. De...

Crimineel Malle…

Onlangs verschenen in GVA cijfers rond oa criminaliteit. Daaruit bleek dat Malle zeer slecht scoord in vergelijking met andere gemeenten binnen onze politiezone. Deze...