Parkeerbeleid: kiezen voor administratieve vereenvoudiging.

Bepaalde straten en pleinen in onze dorpscentra vallen binnen een “Blauwe zone”. Daar mag u dus maar maximaal 2 uur parkeren, met uw parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit van uw wagen.

Oudere wooneenheden hebben niet altijd een garage of stalplaats voor hun wagen op privédomein. Zij moeten hun wagen dus wel op een parkeerplaats op de openbare weg en binnen de blauwe zone te parkeren. Deze mensen worden dus regelmatig beboet met GAS-boetes. 

Dat bewoners die dagdagelijks van openbare ruimte gebruik maken om hun wagen te parkeren, daar iets voor moeten betalen lijkt ons normaal, maar zijn GAS-boetes wel de juiste oplossing? Deze GAS-boetes brengen immers een hele administratieve procedure met zich mee.  GAS-boetes moeten immers altijd aangetekend verstuurd worden, daarna kan er verweer worden aangetekend. De GAS-ambtenaar mag vervolgens voor rechter spelen. Deze “gemeentelijke rechter” bepaalt uiteindelijk ook de effectieve boete, waarna er weer een aangetekend schrijven volgt.

Voor vele mensen die in één van onze blauwe zones wonen en geen garage of autostalplaats ter beschikking hebben, zal men dus meermaals per jaar met zo’n hele GAS-procedure moeten afhandelen, met alle werk, administratie en kosten erbij.  

Daarom diende het Vlaams Belang reeds een voorstel in om bewonerskaarten in te voeren, enkel voor mensen die wonen in een blauwe zone en kunnen aantonen dat zij op privédomein geen auto kwijt kunnen.  Hiervoor kan ook een retributie of belasting aangerekend worden. Puur financieel verandert er dus niet zoveel, maar het is toch veel eenvoudiger om één keer per jaar een retributie aan te rekenen, dan om meerdere keren per jaar telkens een GAS-procedure te moeten opstarten.

Ons voorstel draait dus vooral om een serieuze administratieve vereenvoudiging zijn.

Voor mensen die niet in de blauwe zone wonen of  wonende in die zone en wel een autostalplaats hebben, blijft de beperking van 2 uur parkeren (met parkeerschijf) wel gelden en zo blijft het gedachtengoed van de Blauwe zone volledig intact.

Veel waardige argumenten tegen ons voorstel hadden de andere partijen niet, de meeste partijen reageerden zelfs niet. Waarom alle partijen ons voorstel dan toch hebben weggestemd is een raadsel, al hebben we wel een flauw vermoeden, het cordon sanitair.

Dat cordon sanitair blijkt nog altijd net iets belangrijker dan een goed beleid. Ook in het verleden werden onze ideeën meermaals weggelachen, om ze enkele jaren later terug op te pikken en zelf als hun eigen idee naar voor te brengen.  Zo blijven we toch onze rol als zweeppartij spelen. Het is daar waar we, elk cordon sanitair ten spijt, zo verschrikkelijk goed in zijn. 

Pieter van Boxel

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...