Rechter geeft VB gelijk in “dossier Leegstede”

Goed nieuws uit de Leegstede. Omdat een deel van de Leegstedenaren hun facturen voor rioleringen weigerde te betalen, werden zij door PIDPA voor de rechter gedaagd. Intussen heeft de vrederechter uitspraak gedaan. De Vrederechter stelde heel duidelijk dat de bewoners reeds betaald hebben voor het oude rioleringsstelsel, en dus niet opnieuw hoeven te betalen. 


Misschien moeten we dit dossier even opfrissen.  PIDPA-Hidrorio moest in opdracht van de gemeente Malle een heel nieuw rioleringssysteem aanleggen. Door een oude gemeenteraadsbeslissing uit de jaren 70 en een omstreden clausule in de akte van de bewoners, werd bepaalt dat de bewoners de aanleg van riolering zelf moesten betalen. De bewoners betaalden reeds lang geleden een aandeel in de kosten. PIDPA en het gemeentebestuur van Malle dachten hier echter anders over… Volgens hen ging het toen om een simpele afwatering en niet om riolering zoals we die nu kennen.  Dit leidde tot een conflict dat jarenlang duurde. Er werden professoren en deskundigen aangesteld die het onderling ook niet eens waren. Uiteindelijk legde PIDPA, met steun van het gemeentebestuur (toen nog met coalitiepartners DBM, CD&V, VLD en N-VA) toch gewoon riolering aan, de factuur werd gestuurd naar de bewoners. Een deel van de bewoners weigerde echter te betalen en PIDPA sleepte hen dan maar voor de rechter.


Het Vlaams belang is er altijd van overtuigd geweest dat de bewoners reeds betaald hebben voor hun riolering. Hoe primitief die riolering destijds ook was, toen was die primitieve riolering perfect conform de toenmalige wettelijke normen.  Nu volgt ook de rechter hetzelfde standpunt.  Het Vlaams Belang heeft altijd gelijk gehad in dit dossier en we zijn blij dat we nu eindelijk ook gelijk krijgen.


PIDPA gaat waarschijnlijk wel in beroep tegen deze beslissing.  Wie de factuur dan wel gaat moeten betalen, lijkt ons onduidelijk, want dat budget is noch bij PIDPA, noch bij het gemeentebestuur voorzien. Later komen we hier op terug, maar eerst afwachten wat de uitspraak in beroep zal zijn.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...