Schaggelen opnemen in PPS-project Westmalle

Het gemeentebestuur is reeds begonnen met de voorbereidingen van een nieuw PPS-project in het centrum Westmalle (kortweg PPS-project West). Het gaat vooral over de huidige site van de Sporthal, de bibliotheek en het cultureel centrum in Westmalle.

Er zijn echter nog gronden in het centrum van Westmalle die er nutteloos en doelloos liggen te verkommeren. Dit zijn de gronden aan de Schaggelen die momenteel nog eigendom zijn van OCMW Malle. Nu de Vlaamse overheid het OCMW zal opdoeken, komen deze gronden automatisch in handen van de gemeente. Er zijn bovendien in 2007 al plannen gemaakt om het gebied aan de Schaggelen te ontwikkelen. Het project werd toen, in opdracht van het gemeentebestuur , uitgetekend door het bureau “Omgeving”.

Het Vlaams Belang (VB-Malle) wil, net als alle andere partijen in Malle, een veelvoud aan natuurgebieden en open ruimte in Malle behouden. In de dorpskernen moeten we echter maximaal inzetten op kernversterking en inbreiding. Aangezien Malle nog heel wat open ruimte en natuur- en bosgebied buiten de dorpskernen heeft, willen we vooral aan “inbreiding” doen en in de dorpskernen zoveel mogelijk woongebied creëren.

Daarom pleit VB Malle ervoor om de ontwikkeling van deze verloren gronden aan de Schaggelen mee op te nemen in het PPS-project. Volgens ons creëren we hiermee een “win-win-situatie” waarbij we meer grond aan de privépartner kunnen aanbieden, dus meer woongelegenheid op de markt kunnen brengen en waarvoor we dus meer publieke realisaties in ruil kunnen krijgen. In het voormalige Schaggelenproject van 2007 was er immers ook een dienstencentrum voorzien.

Ik zal tijdens de komende gemeenteraadszitting het schepencollege dan ook interpelleren naar de mogelijkheden hierrond.

Pieter van Boxel, Gemeenteraadslid en Woordvoerder VB-Malle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...