Schepen (N-VA) brengt coalitie in de problemen.

Dit is het onwaarschijnlijke verhaal van een meerderheidscoalitie (van DBM en N-VA) die eerst zo hecht leek maar waar recent, en totaal onverwacht, een serieuze barst in kwam. 

De barst draait rond de uitbreiding van ons lokale industrieterrein (Hooyberg). Dat is al jarenlang een belangrijke prioriteit van alle partijen in Malle.  Daarom besliste de gemeenteraad van Malle tijdens de vorige legislatuur unaniem om door Igean extra grond te laten aankopen om het industrieterrein uit te breiden. Het gaat om de grond op de hoek van het industrieterrein en de Nijverheidsstraat, dus vlak naast de BMW-garage. Igean zou de grond dus aankopen in opdracht van de gemeente Malle, en de gemeente Malle zou dan borg staan voor de lening.  Maar aangezien de lening opnieuw moest afgesloten worden bij een andere bank, diende de gemeenteraad opnieuw te beslissen over de waarborg.  Indien dit punt niet opnieuw werd goedgekeurd zou de gemeente meer dan een miljoen euro aan Igean moeten betalen.

Zoals reeds gemeld alle partijen waren destijds voor, ook de N-VA dat toen samen met haar toenmalige kartelpartner mee in de meerderheid zat. Intussen is de partij echter enorm gegroeid en hebben ze er blijkbaar enkele postjespakkers (geen idealisten, geen nationalisten) zoals Paul Van Ham er bijgenomen. Hij werd uiteindelijk schepen in de huidige coalitie van DBM en N-VA.  Een “Spaanse herberg” spelen en zowat iedereen met postjesambitie in je partij opnemen is natuurlijk met vuur spelen. Daar is de gehele meerderheidscoalitie en eigenlijk de gehele gemeente nu slachtoffer van. 

Paul Van Ham (N-VA) probeerde het hele dossiers immers te blokkeren door de waarborg af te keuren. Volgens hem werden de gronden veel te duur aangekocht en daarom wil hij nu het gehele dossier blokkeren. Het dossier ligt immers stil op provinciaal niveau. Volgens Wim Jordens (CD&V) zou de N-VA (of enkel Paul Van Ham?) het dossier ook hebben laten blokkeren op provinciaal niveau waar N-VA ook mee aan het roer zit.  Het provinciebestuur moet immers meebeslissen over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om van de aangekochte grond legaal industriegebied te maken.

Het is jammer dat hierdoor een héél belangrijk dossier wordt tegengehouden. Anderzijds begrijpen we Paul Van Ham ergens wel. De grond waar het hier over gaat was eigendom van een familie, waarvan algemeen bekend is dat deze familie zowel sympathisant als sponsor van DBM is.  Is het daarom dat de grond veel te duur gekocht is? Ik durf dat zonder bewijzen niet beweren, ik stel alleen maar de vraag.  Maar als dit de reden van verzet voor Paul Van Ham is, en hij hier bewijzen of minstens duidelijke aanwijzingen voor heeft… dan had hij die wel open en bloot op tafel moeten leggen. Het ging immers om meer dan een miljoen euro die de gemeente extra had moeten betalen indien de oppositie hem blindelings had gevolgd.  We nodigen Schepen Paul Van Ham nog steeds uit om die bewijzen/aanwijzingen aan ons te tonen.

Wat het ook is, de meerderheidscoalitie zit nu met een groot vertrouwensprobleem. Burgemeester Harry Hendrickx was héél duidelijk tijdens het debat ter gemeenteraadszitting. Hier zouden bepaalde gevolgen van komen en die woorden dient hij nu hard te maken om zijn eigen geloofwaardigheid te redden. 

En wat met de N-VA?  De fractie van N-VA deed immers géén enkele moeite om haar eigen schepen te verdedigen, integendeel!  Laten zij hun eerste schepen Paul Van Ham zomaar vallen of blazen zij samen met hem de gehele coalitie mee op?  In principe hebben ik me niet te moeien met interne partijproblemen, maar aangezien deze partij mee in de coalitie zit kan die zware gevolgen hebben voor het gehele beleid. 

Indien het vertrouwen tussen burgemeester en z’n eerste schepen zoek blijkt zoals duidelijk bleek en/of de N-VA haar eerste schepen niet meer vertrouwt, of dat de twee partijen binnen deze coalitie elkaar niet meer vertrouwen dan valt het gehele beleid stil tot aan de volgende verkiezingen. Dan is onze gemeente tot en met 2018 zowat onbestuurbaar geworden.  Het Vlaams Belang vraagt dan ook heel dringend duidelijkheid. We hopen dat deze onduidelijkheid ten laatste ter eerstkomende gemeenteraadszitting wordt verduidelijkt. Als deze partijen, DBM én N-VA, hun verantwoordelijkheid hier niet zelf spontaan nemen, zal ik de meerderheidscoalitie, het schepencollege in het bijzonder, desnoods zelf interpelleren.

Pieter van Boxel.

Gemeenteraadslid voor Vlaams Belang

Woordvoerder Vlaams Belang Malle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...