Slechts 1 man in de bres voor lagere middenklasse in Malle?

Vorige maand, nog lang voor de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president, opende ik tijdens de gemeenteraadszitting het debat over de stijgende armoede. Uit cijfers van Kind en Gezind blijkt immers dat de graad van armoede een  pak hoger ligt dan in onze buurgemeenten. Opvallend hierbij is, dat het verschil steeds groter wordt. Terwijl de armoede-index in Brecht, Schilde of Lille daalt, blijft deze in Malle stijgen. Het lijkt wel of Malle steeds meer een arm eiland wordt omringd door een veel rijkere zee.

Ik confronteerde onze OCMW-voorzitter, Wouter Patho (N-VA) dan ook met deze dramatische realiteit. Het moet immers wel aan het lokale beleid van deze meerderheidscoalitie (DBM/N-VA) liggen aangezien andere parameters zoals economie en werkloosheidsgraad wel vergelijkbaar blijkt. In Malle zijn er wel meer sociale woningen, maar die worden doorgaans bij voorkeur toegewezen aan eigen inwoners, van armoede-import vanuit andere gemeenten kan dus ook geen sprake zijn. Dat Schilde met haar grote villawijken gemiddeld rijkere inwoners aantrekt lijkt logisch maar ook Lille, Rijkevorsel, Brecht en Zoersel doen het qua armoedegraad heel wat beter dan Malle.

Het probleem in Malle is dus het a(sociaal) beleid dat vooral door de N-VA wordt gevoerd.  Wouter Patho wil persé “break even” draaien, de cijfers van het OCMW-budget laten kloppen en liefst ook besparen zodat de “sociale kost” voor het gemeentebestuur omlaag gaat. Welke bevolkingsgroepen hiervan het grootste slachtoffer zijn, dat kan u zelf ook wel raden.

Uit het antwoord van Wouter Patho bleek wel dat echte armen opgevangen worden zoals het hoort, maar wat we vooral missen is een preventief beleid. De lagere (werkende) middenklasse flirt ook met de armoedegrens en dat wordt wel eens vergeten. Voor hen moet een beleid gevoerd worden, zodat ook zij naar het OCMW kunnen stappen voor hulp. Zij verdienen net teveel om effectieve OCMW-steun (vrijetijdspas, stookoliefonds,…) te kunnen krijgen maar een goede begeleiding kan hen terug verder van die armoedegrens wegduwen. In de eerste plaats moet de drempel tussen hen en het OCMW weggewerkt worden, zodat zij weten dat ook zij kunnen geholpen worden, zodat ook zij de stap naar het OCMW durven zetten.  

Daarnaast willen we een preventiebeleid, naar jongeren toe. Jongeren met zorgen dwalen snel af, hun schoolresultaten gaan achteruit, schoolmoeheid treed op en/of zij maken hun school niet eens af. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot alcohol- en/of drugmisbruik. We moeten voorkomen dat vele jongeren zich, ondanks hun capaciteiten, door hun kopzorgen zonder of met laag diploma de schoolbanken (vroegtijdig) verlaten. Deze jongeren komen, ondanks hun capaciteiten en talenten op latere leeftijd ook in de armoede terecht.  Daarvoor is een lokaal jeugdzorgbeleid nodig. Het is dan ook jammer dat Wouter Patho hier niet voor openstaat.

Ik vrees dat Wouter Patho, zijn partij N-VA en bij uitbreiding de gehele meerderheid het probleem van nakende armoede bij jongeren en de werkende middenklasse serieus onderschat! Ook de andere partijen blonken tijdens het debat uit in “stilzwijgen”. Toen 11.11.11 voorafgaande die gemeenteraadzitting haar campagne kwam voorstellen werd er heel enthousiast gereageerd door al die andere partijen, maar toen ik met mijn debat aandacht vroeg voor armoede in Malle, werd het bij diezelfde partijen heel stilletjes.

Er is dus maar één partij die echt geeft om de armen en de kansarmen uit Malle zelf. Er is maar één partij die pleit voor een preventief beleid armoedebeleid waar niemand uit de boot mag vallen. Er is maar één partij die het taboe van “kansarmoede bij de lagere werkende middenklasse” wil doorbreken.

Net zoals in Amerika maar één man als Donald Trump, zoals in Nederland maar één man zoals Geert Wilders, zoals in Frankrijk maar één vrouw als Marine Le Pen, is er in Malle maar één man zoals Pieter van Boxel die echt naar deze mensen wil luisteren en er voor hen wil zijn.

Pieter van Boxel, Woordvoerder VB-Malle en Gemeenteraadslid te Malle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...