Hooyberg-soap in Malle.

De voorbije gemeenteraadszitting was zo heftig dat verschillende raadsleden, en vooral de aanwezige inwoners in het publiek, bijna van hun stoel vielen van verbazing en plaatsvervangende schaamte tegelijk. Het “Dossier Hooyberg” kwam immers aan bod.

Dit is een dossier dat al meerdere decennia aansleept omdat de burgemeester persé detailhandel-mogelijkheid voor zijn sponsor (Multihome) op den Hooyberg wil realiseren. Al die moeite van burgemeester Harry Hendrickx (en meer dan 10 jaar vertraging daarbij) bleek uiteindelijk een maat voor niets want detailhandel zal er niet of nooit worden toegelaten.

Het gaat ook niet alleen om de tijd die verloren is, waarbij we heel wat potentiele bedrijven (of uitbreidingen ervan), met bijkomende jobs verloren hebben. Het gaat ook over “verdoken deals in een hooyberg” rond een veel te dure prijs die de gemeente (via Igean) met belastinggeld van u als inwoner aan de gronden van de DBM-sponsor had gegeven. Ik verwijs hiervoor naar mijn artikel in onze laatste folder (nog verkrijgbaar op aanvraag).

Alsof  al het bovenstaande nog niet erg genoeg is,  komt daar nu nog eens bij dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zelf gewoon een “gedrocht van formaat” is.  Zo is het RUP bijvoorbeeld gebaseerd op oude plannen van 20 jaar oud, zoals het oude mobiliteitsplan en het oude GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).  In het RUP wordt immers nog steeds de mogelijkheid geopperd om de komende ringweg dwars door het industrieterrein te lopen.  Een goed idee, maar dit idee is door AWV (Agentschap Wegen en Verkeer, verantwoordelijk voor de aanleg van de ringweg) en door het gemeentebestuur zelf volledig gekelderd. AWV heeft, samen met het gemeentebestuur, beslist om de Ringweg naast een woonwijk en een school aan te leggen.  Maar grondeigenaar en intercommunale Igean heeft, in overleg met datzelfde gemeentebestuur, het RUP opgemaakt waarbij op diezelfde locatie een “groene corridor” blijft gepland.

Kan u nog volgen?  Komt er op de wei van de Hooyberg tussen Maris Stella en de kantoren van de Notaris nu een ringweg of een groene corridor?  Hoe is het mogelijk dat onze burgemeester met de ene partner (Igean) totaal ander plan afspreekt dan met de andere partner (AWV)? Het is alvast onbegrijpelijk dat de burgemeester en zijn schepenen van DBM en N-VA zo een flater kunnen maken.  Bij N-VA speelt het grote gebrek aan ervaring hier wellicht een grote rol. Maar DBM wil gewoon heel snel dat project realiseren nadat het zoveel belastinggeld aan haar sponsor heeft betaald.   Hij staat door dit dossier dus in grote schuld met zijn sponsors… en dat is duidelijk te merken aan het RUP.

Tenslotte is er nog de rol van schepen Jules Mintjens (DBM). Dat zijn dochter getrouwd is met de zoon van een betrokken partij mag dan wel toeval zijn, hij moet politiek wel zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn handen er van af houden.  Het was Wim Jordens (CD&V) die hem daar vroeger al terecht voor waarschuwde. Maar Julleke wou alweer niet luisteren. De schepen bleef gewoon zitten, en wilde persé meestemmen. En zo nam hij eigenlijk het risico dat het hele dossier bij goedkeuring door de hogere overheid alsnog zou afgevoerd worden op basis van belangenvermenging.

Tot zover aflevering 326 van de soap: “Hooyberg: Schone schijn en meedogenloos”. Het wordt ongetwijfeld vervolgd, deze soap is nog lang niet voorbij. De gehele oppositie (VB, CD&V, SPA-Groen, VLD en Paul Van Ham) heeft nu wel een belangrijke slag gewonnen en dit drama nog een beetje kunnen uitstellen. Hopelijk zal de meerderheid de kans met beide handen grijpen, om dan toch nog een waardig RUP voor te leggen. Binnenkort zullen we dit merken in aflevering 327.

Zal de soap “Hooyberg: Schone Schijn en Meedogenloos” dan toch nog een happy end krijgen of zullen Harry en Jules zich verder verstikken in dit dossier? Wouter Patho (N-VA), die destijds zijn toenmalige partijgenoot de das omdeed om het vel van Harry te redden, wordt dan meedogenloos mee in de afgrond gesleurd.    De seizoensfinale van deze soap kan u zelf mee bepalen op 14 oktober (gemeenteraadsverkiezingen), het wordt alvast een heel spannende aflevering op die zondagavond. Laat u intussen niet misleiden door de “schone schijn”, die zij tot dan proberen op te houden.

Wordt vervolgd…

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...