Stem een Mallenaar naar het Europees Parlement!

Op 25 mei 2014 trekken alle Vlamingen weer naar de stembus, dit keer voor de “moeder der verkiezingen”. We kiezen dan nieuwe volksvertegenwoordigers voor de federale Kamer en het Vlaams Parlement. Daarnaast stemmen we eveneens voor onze volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Het bestuur van Vlaams Belang Malle is dit jaar extra blij aangezien onze eigen “PIETER VAN BOXEL” ook kandidaat mag zijn bij deze belangrijke verkiezingen. Hij is geen kandidaat voor het Vlaams Parlement of voor de Kamer. Nee, hij is zelfs kandidaat voor het Europees Parlement. Ons gemeenteraadslid en voormalig afdelingsvoorzitter kan je op 25/5 vinden op een mooie 9e plaats

Pieter van Boxel is 31 jaar jong. Momenteel is hij, zoals gezegd, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Malle.  Vriend en vijand, voor- en tegenstander uit de Malse politiek moet trouwens erkennen dat hij momenteel het actiefste gemeenteraadslid uit Malle is. Binnen ons afdelingsbestuur is hij ook woordvoerder en secretaris.

Dat Pieter kiest voor de Europese lijst is niet toevallig. De uitdagingen in Europa en de EU vindt hij enorm groot: “Ik zie de EU als een geldverslindende machine met heel veel macht maar weinig democratisch en transparant. Dit moet anders en beter. Indien ik toch zou verkozen worden, ik zou een deel van mijn riante wedde terug investeren in goede sociale doelen in Vlaanderen.”, klinkt zijn duidelijke stelling. 

Daarnaast wil Pieter vooral een sociaal Europees beleid.  “De Euro-crisis heeft veel mensen in armoede gejaagd. Bovendien zet de EU zowat alle immigratiepoorten wagenwijd open, zodat onze lokale OCMW’s amper ruimte krijgen om onze eigen zwakkeren goed genoeg verder te helpen”, verduidelijkt Pieter. Indien Pieter verkozen zal worden, wil hij dus vooral opkomen voor de sociale zwakkeren uit onze eigen samenleving. Dit zijn de armen, ouderen en personen met een beperking.

De trouwe lezers van onze website en folders, en de trouwe volgers van de gemeentepolitiek in Malle, weten ook dat hij, naast mobiliteit en sociaal beleid ook al veel aandacht besteed heeft aan ontwikkelingssamenwerking (Mondiaal Beleid). Maar met zijn uitgebreide dossierkennis in dit thema beseft hij als geen ander dat het echte probleem, rond verkeerde manier van ontwikkelingshulp, op internationaal vlak, dus Europees, moet aangepakt worden. Hij wil het beleid rond ontwikkelingshulp in het Europees Parlement, dan ook in een totaal andere richting sturen. Pieter van Boxel, zal tijdens deze campagne zijn punt nog meermaals herhalen: “De NGO’s zijn, mede dankzij deze EU, superrijke multinationals geworden. Ook de plaatselijke regimes worden rijker dankzij het huidige systeem rond ontwikkelingssamenwerking. De echte behoeftige blijft echter ook daar in de kou staan. Het is aan de EU om dit nefast beleid naar een andere, een betere en vooral efficiëntere richting te sturen.”

Europa en de EU, zijn voor vele Mallenaren nog een “ver-van-mijn-bed-show”, maar het is toch zeer belangrijk voor de Mallenaren en voor het lokale beleid. Kijk maar naar de Europese richtlijnen rond ruimtelijke ordening en vooral de rioleringen. We denken hierbij ook aan het milieubeleid en tal van andere zaken.  Zelfs onze burgemeester en enkele schepenen verwijzen dikwijls naar Europa als zij hun beleid moeten verdedigen.

Kortom, de invloed van Europa op uw dagelijks leven is veel groter dan je zou denken. Daarom vindt Pieter van Boxel het heel erg belangrijk, dat de macht van de EU wordt teruggedrongen zodat de lidstaten, de regio’s en de lokale besturen zelf terug een democratisch en efficiënter beleid in eigen handen kunnen nemen.

Pieter van Boxel, is uw kandidaat. Indien hij verkozen zou worden, zet hij uw (lokale) belangen op de eerste plaats. En ook al zou u voor de lokale verkiezingen niet direct VB stemmen, Pieter wil op Europees niveau het algemeen belang van alle Mallenaren verdedigen. Stuur dus een Mallenaar naar het Europees parlement. Stem Pieter van Boxel.

Met vriendelijke groeten,

Mario Geys
, Voorzitter VB-Malle.
Wouter Verresen, Ondervoorzitter VB-Malle.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...