Stijgende energieprijzen: ook lokaal bestuur mee verantwoordelijk

De energieprijzen swingen de pan uit en ons gemeentebestuur, hebt u zich ooit wel eens afgevraagd hoe en waarom die snelle prijsstijgingen?  Er zijn enkele nationale politieke factoren zoals de turteltaks, maar dat is lang niet het énige…    Zelfs heel veel lokale besturen zijn hier mee verantwoordelijk voor.

Zo is onze gemeente Malle aangesloten bij de speciale investeringsintercommunale voor de Kempen en Antwerpen (Kortweg IKA). De gemeente heeft aandelen binnen IKA, dat op haar beurt weer grote projecten financiert… Als alles goed gaat, worden er soms mooie winsten geboekt, waar onze gemeentekas ook wel bij vaart. Maar de centjes om te kunnen investeren (wat toch steeds een risico blijft), komen wel uit de zakken van de belastingbetaler.

Eén van die projecten draait rond het investeren in windturbineparken. Maar windenergie is enorm duur. De bouw van deze windmolenparken wordt al wel mee gefinancierd door IKA (zodus belastingbetaler via gemeentebelastingen) maar daarnaast worden ook de transport- en distributiekosten doorgerekend naar de klanten die daar via de gemeentebelastingen al moet betalen voor de investeringskosten. Tot slot is bekend dat deze windturbines alleen maar kunnen blijven draaien dankzij algemene overheidssteun. De burger, energieklant en tevens belastingbetaler, betaald dus eigenlijk drie keer voor deze “groene energie”.

Voor de toekomst ziet het er nog erger uit… want die extra kost voor de burger zal alleen maar stijgen omdat veel partijen (van Groen tot en met N-VA) alle kerncentrales willen vervangen door die windturbineparken. En daarvoor zijn er nog veel meer investeringen in windmolenparken nodig (met dus nog meer subsidies en nog hogere distributiekosten). Zo kwamen er in 2013 maar liefst 11 nieuwe windparken bij die in totaal 252 windturbines omvatten. Deze 252 windturbines produceerden de voorbije jaren nauwelijks meer energie dan één kernreactor als “Doel 1”.

Wat gaat de kostprijs zijn dan zijn als we alle kernreactoren gaan sluiten? Toen, in 2014, er in België twee kernreactoren (“Doel 3” en “Thiange 2”) niet meer functioneerden, had men al enorme schrik van energieschaarste.  Om het afschaffen van kernenergie op te vangen zal men een serieuze en dure inhaaloperatie moeten opstarten wat windturbines betreft om het tekort reeds op te kunnen vangen. En zoals reeds gezegd, zal de burger (tegelijk energieklant en belastingbetaler) via drie kanalen tegelijk de meerkost mogen ophoesten.

Het lijkt met dan ook zinvoller om blijvend te investeren in onderzoek naar een verantwoorde verwerking van kernafval. Meer investeren in dit onderzoek zal een stuk goedkoper zijn voor de burger dan de weg van de “groene waanzin” met haar peperdure windturbines te blijven volgen.

Pieter van Boxel, Gemeenteraadslid te Malle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...