Strijd der Kartels in 2012?

Hoewel de meeste partijen dit zullen ontkennen worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 dit jaar al volop voorbereid. SPA en GLIM hebben vorig jaar al plannen gemaakt om samen met één lijst op te komen. CD&V hoopt op een verzetting van het kartel met N-VA en de VLD heeft best wel redenen om zich zorgen te maken over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA zelf denkt natuurlijk zelf ook na over de gemeenteraadsverkiezingen. Een verderzetting van het Kartel met CD&V is niet voor de hand liggend. N-VA kan in haar huidige status gerust 2 verkiesbare plaatsen opeisen, ten koste van de ego’s bij de CD&V. Zoniet maken zij meer kans op 2 zetels als ze alleen opkomen.

N-VA heeft dus verschillende mogelijkheden: Als zij alleen opkomen halen zij wellicht wel een zetel, hooguit 2. Een grote score zit er echter niet in. De naam N-VA mag dan wel sterk zijn, zonder een echt boegbeeld halen ze het niet. Bovendien leert de geschiedenis ons, dat de Mallenaar erg “lokaal” stemt. Lokale partijen als DBM schoren goed maar we zien dit ook bij de VLD. In 2006 werd de VLD overal afgestraft (nationale trend, na mislukkingen van Verhofstadt), behalve in Malle daar won de VLD een zetel, vooral dankzij een sterk lokaal boegbeeld als Katleen Mintjens. En net dat ontbreekt dus bij N-VA, in een erg lokaal-getinte politieke sfeer, is een lokaal boegbeeld noodzakelijk. Het zou dus best kunnen dat de N-VA iets vergelijkbaars zal meemaken als VLD destijds, maar dan in omgekeerde en negatieve zin. Om die reden heeft het Vlaams Belang dan ook geen schrik voor de concurrentie van N-VA. Toch niet als zij alleen opkomen.

Het zou anders zijn, als zij toch een kartel zouden vormen met DBM, waarbij ze met Harry Hendrickx als kartel-boegbeeld, het Dewever-effect wel maximaal kunnen uitspelen. Zeker als vele Malse kiezers het beleid van Malle toch blijven steunen, en Harry slaagt er in om het Dewever-effect als boegbeeld van het Kartel met N-VA te verzilveren dan wacht dit kartel een grote monsterscore.

Toch blijven wij er vertrouwen in hebben. Ook wij hebben reeds geprofiteerd van het “lokaal-getinte politieke landschap”, terwijl het VB elders in Vlaanderen in 2006 al bleef stil staan, verdubbelde wij in Malle ons aantal zetels. Welke kartels onze concurrenten ook gaan vormen… wij blijven als enig alternatief voor Harry Hendrickx een sterke positie hebben. Want zo goed doet Harry Hendrickx het niet, en als DBM nog zal winnen, dan zal dat enkel met en dankzij N-VA als kartelpartner zijn.

Ook wij denken zelf aan een kartel. Wij willen een breed alternatief vormen voor de huidige meerderheid. Mallenaren die de ambitie hebben om het wanbeleid van het huidige gemeentebestuur te doen keren, kunnen bij ons, als onafhankelijke individuen of als groep in kartel terecht. Om een sterk alternatief front te vormen zoeken wij enerzijds mensen die samen met ons, als onahankelijke op de lijst, voor een ander en beter beleid willen gaan. Wij staan anderzijds ook open voor een kartel met een groep mensen, die graag een groot en waardig alternatief willen starten voor dit huidige wanbeleid.

We weten dat vele burgers misnoegd zijn over het huidige beleid en dat zij dit zelf mee willen veranderen. Maar versnippering en nieuwe lokale partijtjes maken de grote partijen alleen maar sterker, in Malle ligt de kiesdrempel immers op 7%. Dat wil dus zeggen dat kleine partijtjes die net geen zetel halen hun stemmen naar de grote partijen als DBM zien gaan. Eén nieuw groot alternatief kartel is dus aangewezen. Wij bieden aan nieuwe mensen kansen en aan nieuwe partijtjes kansen én financiële middelen binnen een kartelformule. Mensen met ambitie om zelf voor “ander en beter” te gaan, mogen met ons komen praten, ook over hun persoonlijke ambities.

Zelfs DBM is enkel dankzij een kartel kunnen starten. Zij vormden destijds een kartel met de VLD. Zonder dit kartel had Harry Hendrickx zelfs nooit burgemeester kunnen worden.

Kortom, welke kartels er uiteindelijk uit de bus zullen komen, is onvoorspelbaar. Maar het zou best wel eens kunnen dat het een duel wordt tussen 2 kartels: Het kartel DBM/N-VA enerzijds en het kartel van Vlaams Belang met een lokale partij of groep anderzijds. Trouwens, ook zonder de kartels zal het vooral een duel tussen Vlaams Belang en DBM zijn.  

Politieke analyse van Pieter van Boxel,
Voorzitter VB Malle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...