Uitdagingen voor nieuwe schepen van Mobiliteit zijn gigantisch!

U weet het nog wel, eind Juni kondigde schepen Paul Van Ham aan dat hij zijn partij, de N-VA verlaat.  Hij maakt dus helemaal geen deel meer uit van de N-VA-fractie, maar wel nog van het schepencollege als “onafhankelijk schepen”. Hij maakt, naar eigen zeggen, ook nog deel uit van de meerderheidscoalitie maar daar lijkt hij niet meer echt welkom.

We hebben intussen kennis genomen van de nieuwe taakverdeling binnen het schepencollege.  Schepen Paul Van Ham weigert, ondanks de uitdrukkelijke vraag van N-VA, om op te stappen als schepen maar is intussen wel al zijn bevoegdheden kwijt. Schepen Mieke Vermeyen zal de bevoegdheden Mobiliteit, Milieu + recyclagepark en Landbouw overnemen, haar collega Wouter Patho neemt Ruimtelijke Ordening en Energie over.

In feite hoeven we ons niet te moeien met de interne taakverdeling en werkzaamheden binnen dat college, maar de gevolgen voor het beleid is natuurlijk wel van belang.  Zo had schepen Paul Van Ham reeds beloofd om de oppositie constructief te betrekken bij de opmaak van dat heel belangrijke mobiliteitsplan.  We hopen dat zijn opvolgster als schepen van Mobiliteit, Mieke Vermeyen (N-VA), die belofte ook waarmaakt. Wij blijven alvast bereid om constructief mee te werken rond het mobiliteitsplan.

Alle respect voor Mieke Vermeyen trouwens, die nu Mobiliteit in handen krijgt, waar zij vermoedelijk niet eens om gevraagd heeft.  Mieke moet nu de opmaak van het mobiliteitsplan coördineren. Een goed mobiliteitsbeleid is op dit moment  de grootste uitdaging voor het gemeentebestuur en dus voor ons zéér belangrijk. We denken hierbij aan de realisatie van de ringweg, de vernieuwing van de Hoogstraatsebaan en het dorpsplein, het probleem van sluipverkeer in onze wijken en de uitdagingen rond veiligere schoolomgevingen. Het vorige mobiliteitsplan is ook 17 jaar meegegaan, en blijkt nu een groot fiasco te zijn. Een slecht of zwak mobiliteitsplan voor de komende 10 à  15 jaar kan Malle zich echt niet meer permitteren!

De druk op Mieke Vermeyen (N-VA) als nieuwe schepen van mobiliteit is dus extreem hoog. Het mobiliteitsprobleem in Malle is ook zo gigantisch en de uitdagingen zijn zo groot, dat het bestuur zich ook geen vertragingen kan permitteren. Enkel de “lopende zaken” behartigen tot na de volgende verkiezingen is dus geen optie meer. We hadden de sympathieke Mieke graag wat inwerktijd gegund, maar door de omstandigheden en de dramatische situatie qua mobiliteit kunnen we dit helaas niet.

Pieter van Boxel,

Gemeenteraadslid in Malle.

Woordvoerder VB-Malle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...