VB als énigste partij tegen pestbelastingen op onbebouwde percelen

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting kwamen de “belastingen op onbebouwde percelen” weer ter sprake. Deze belastingen worden voor het komende jaar opnieuw ingevoerd.

Gemeenteraadslid Pieter van Boxel uitte zijn verbazing over het feit dat de N-VA achter deze belastingen blijkt te staan. “De N-VA profileert zich elders, en vooral in de nationale media, als een liberale partij. N-VA neemt veel liberale standpunten in. Maar ik Malle gaan ze wel akkoord met een zeer anti-liberale belasting”, stelde Pieter van Boxel. 

N-VA Schepen Paul Van Ham verdedigde zich door te stellen dat dit slechts voor één jaar geldt en dit voor de komende jaren nog zal bekeken worden. Maar dat verhaaltje kennen we. Vorige legislatuur gaf de VLD elk jaar deze zelfde uitleg. Toch werd het elk jaar opnieuw ingevoerd. Het was trouwens ook opvallend dat de VLD niet tegenstemde. 

Het Vlaams Belang blijft dus als énige partij in Malle gekant tegen deze belastingen omdat ze contraproductief zijn. De gronden zullen door deze belastingen niet sneller op de markt komen maar zullen enkel duurder worden. Als de grondeigenaar al wil verkopen, rekent hij die kosten gewoon, als extra, mee aan. De grootste slachtoffers hiervan zijn jonge koppels die graag willen bouwen maar dit niet langer kunnen betalen. Zo worden onze eigen jongeren door dit bestuur gewoon buiten gepest.

Verder wordt, mede door de liberale partijen N-VA en VLD, de individuele vrijheid beknot. Men mag, op zijn extra onbebouwd perceel, zelfs al geen groentjes meer kweken. Want dat is één van de voornaamste reden waarom mensen graag een extra stukje grond houden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...