VB en comité dwingen meerderheid tot wegenherstel.

Jarenlang hadden wij kritiek op het feit dat men te weinig aandacht en geld besteedde aan het herstel en heraanleg van wegen. Intussen heeft men een serieuze inhaaloperatie gestart. Meer dan 25 wegen zoals bijvoorbeeld de Smekenstraat worden eindelijk fatsoenlijk en duurzaam heraangelegd.

Voor Vlaams Belang Malle is het herstel van de wegen altijd een hoofdprioriteit geweest. Vele wegen liggen er immers zeer slecht bij.


Maar ook vanuit de bevolking is hiervoor geijverd.  Stan Quirijnen en zijn mensen van het  comité “Weg in slechte staat.” hebben het probleem aangekaart in de media net zoals het Vlaams Belang Malle dat deed op de gemeenteraad. Die gezamelijke druk heeft er voor gezorgd dat het gemeentebestuur nu vele middelen heeft vrijgemaakt om putten te vullen en straten te heraanleggen. 

Stan Quirijnen stond in 2006 als onafhankelijke op  onze lijst. Wij willen dit in de toekomst meer doen en we nodigen ook andere mensen uit. Misschien wil u zich inzetten om een bepaald probleem te helpen oplossen, samen met ons maar zonder partijkaart. Laat gerust iets weten.  


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...