VB komt als enigste “uit de kast”…

Met een initiatief van en voor de lokale ambtenaren, blijken onze ambtenaren aan te sturen op een fusie. Daarmee wakkeren zij, onbewust weliswaar, het debat rond mogelijke fusie tussen gemeenten in de regio aan te sturen. Ook de Vlaamse regering biedt deze mogelijkheid en vooral de Vlaamse NVA-ministers willen gemeenten tot fusie stimuleren. In Malle zou het gaan rond een mogelijke fusie tussen met Zoersel en/of met Brecht en/of met Schilde, (de huidige politiezone zeg maar).

Maar wat denken de lokale partijen in Malle hier nu eigenlijk van? Van DBM hebben we begrepen dat ze tegen een mogelijke fusie zijn, wat voor een puur lokale partij heel begrijpelijk is. De N-VA zou eigenlijk voor een fusie moeten zijn, aangezien hun eigen Vlaamse ministers dit erg promoten. De vraag is of N-VA Malle hierover ook lokaal uit de kast mee durft te komen.

VLD en CD&V hebben ook ministers in de Vlaamse regering maar sturen daar veel minder op aan. Wat is het standpunt van VLD- en CD&V-Malle? Ook het standpunt van SPA-Groen is erg onduidelijk.

Het standpunt van VB-Malle is wel duidelijk! VB-Malle durft wel “uit de kast komen” en wil de mogelijkheid tot fusie grondig onderzoeken. Nadien willen we een goed geïnformeerde burger hierover laten stemmen. Wij zetten de deur open maar enkel met een breed draagvlak vanuit de burgers.

VB-Malle vraagt snelle start van grondig uitgebreid onderzoek. Wij willen dus vooral een onderzoek naar alle elementen die bij zo’n fusie behoren, naar alle voor- en nadelen op allerlei vlakken. Hier volgen maar enkel vragen en punten waarvan de voor- en nadelen onderzocht moeten worden?   

  • Welke gevolgen heeft dit voor het bestuursapparaat? Krijgen we effectief minder ambtenaren in één grotere fusie dan in kleinere gemeentes apart?
  • Zullen de gemeentebelastingen wel of net niet kunnen dalen dankzij een fusie?
  • Wat met de lokale economie? Kunnen we die dankzij de fusie versterken?
  • Kan de omleidingsweg/ringweg Zoersel-Malle dan wel effectief gerealiseerd zijn als beide gemeenten fusioneren? De (boven-)lokale mobiliteit zal er alvast wel bij varen?
  • Kunnen lokale verenigingen hun identiteit bewaren?
  • We hebben nu in Malle zowel een Chiro-West als en Chiro-Oost, kan er ook nog een Chiro Zoersel en Chiro Halle bij in een toekomstige fusiegemeente Malle-Zoersel?
  • Kunnen we onze burgers die rekenen op ons OCMW beter of helpen in een fusie? Kunnen we het leefloon en stookoliefonds dankzij een fusie verhogen? Hoe zit het met het beheer van OCMW-zorgcentra? Krijgen we daar ook een fusie tussen deze zorgcentra (vergelijkbaar met ZNA-Antwerpen) en is dat ten voordele van onze bejaarden?
  • Dankzij de scholen heeft Malle nu een ruim aanbod qua sportinfrastructuur en accommodatie, moeten de Malse sportclubs deze accommodatie nu gaan delen met clubs uit Zoersel die misschien minder hebben?
  • En hoe zit het qua identiteit en democratie? Hoeveel gemeenteraadsleden en schepenen gaan we hebben? Zoersel en Brecht tellen veel meer inwoners, dus gaat de stem van elke Mallenaar dan nog even zwaar meetellen in een fusiegemeenteraad?

Dit is maar een kleine greep uit de punten die in zo’n fusie-onderzoek aan bod moeten komen.

Het resultaat van dit onderzoek willen we duidelijk en uitgebreid communiceren met de bevolking. Nadien kan de goedgeïnformeerde burger mee beslissen in een referendum.  Een referendum op lokaal niveau is steeds “adviserend” maar voor Vlaams Belang Malle zal dit wel bindend zijn en een uiteindelijk standpunt bepalen.

Omdat héél dit proces, uitgebreid onderzoek, een goede communicatie naar de burgers en uiteindelijk een referendum héél wat tijd in beslag zal nemen, wil VB-Malle zo snel mogelijk met dit proces starten. Ook de realisatie van een mogelijke fusie is een heel groot jarenlang proces. Wij vragen aan de huidige meerderheid om nog deze legislatuur een studiebureau te kiezen en met hen alle elementen van het onderzoek te bepalen zodat begin volgende legislatuur (2019) het onderzoek kan plaatsvinden. In 2020 kan dan het communicatieproces beginnen zodat we in op 4 of 11 oktober 2020 een referendum kunnen houden. In 2021 zullen de gemeenteraden de knopen kunnen doorhakken.  De fusie zal dan te vroegste een feit zijn op 1 januari 2025. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 kan de burger dan voor de eerste keer de nieuwe fusiegemeenteraad verkiezen. Kortom, wij gaan hier niet over één nacht ijs, we willen een grondig onderzoek, een grondig communicatieproces om de burger correct te informeren en uiteindelijk en referendum.  De uitslag zal voor ons dus bindend zijn voor ons stemgedrag.

Pieter van Boxel,

Woordvoerder VB-Malle en gemeenteradslid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...