Vernieuwde webstek

U merkt het. Onze webstek steekt in een nieuw jasje. Naast de vertrouwde rubrieken zijn er ook enkele nieuwigheden. Zo kan u vanaf nu bijvoorbeeld het Youtube-kanaal van Vlaams Belang (Vlaams Belang in Beeld) volgen op onze webstek en kan u ook makkelijk de jongste berichten op www.vlaamsbelang.org volgen. De rolkrant moet u dan weer op de hoogte houden van de zaken waar we graag uw aandacht op vestigen.

Een andere vernieuwing is zonder twijfel de mogelijkheid om berichten van www.vlaamsbelangmalle.be rechtstreeks te posten op sociale netwerksites zoals FaceBook, Twitter, Myspace en nog honderden andere, gelijkaardige diensten. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om het nieuws op deze manier nog vlotter tot bij de inwoners van onze gemeente Malle te brengen.

“Het is niet langer voldoende dat je als politieke partij nieuws hebt, je moet het ook op alle mogelijke manieren tot bij de mensen brengen”, aldus Fractieleider Pieter van Boxel. “We blijven natuurlijk onze klassieke markt- en andere acties houden, maar het belang van multimedia en sociale netwerksites kan in deze niet ontkend worden.”


Wouter Verresen
Verantwoordelijke webstek


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...