Vlaams Belang doorprikt (onterecht) optimisme rond budget.

Traditioneel wordt op de laatste gemeenteraadszitting van het jaar, het budget voor komende jaar voorgelegd. Dit geldt zowel voor het budget van de Gemeente als het OCMW.

En het mag gezegd worden: De werkingskosten worden zo beperkt mogelijk gehouden, de broodnodige investeringen worden gedaan. Ik wil hier echt benadrukken dat we positief zijn over de besparingen op de werkingskosten, zowel binnen gemeentebestuur als OCMW.  Maar het probleem licht bij de visie en ambitie.

OCMW-voorzitter Wouter Patho (N-VA) verkondigde trots dat zijn bestuur de steun aan behoeftige steunvragers verhoogd. Dat klopt natuurlijk, maar dat is toch logisch als het aantal behoeftigen ook gewoon stijgt. Moest hij dit niet zo doen, dan zou hij aan steunvragers het wettelijk recht op hulpverlenging aan behoeftigen aan zijn laars lappen. Het zou dus wel héél erg zijn als het OCMW haar wettelijke taken niet goed zou uitvoeren.  

Het probleem ligt dus bij het gebrek aan ambitie om een preventief armoedebeleid te voeren.  Hoe wil de OCMW-voorzitter een beleid voeren dat het aantal steunvragers ondanks de huidige socio-economische situatie toch kan laten dalen of minstens beperken? Dit is tijdens het gehele debat een open vraag zonder antwoord gebleven. VB-Malle begrijpt dan ook niet dat overschotten, van toch 1 miljoen euro op twee jaar tijd, niet gebruikt kan worden om extra te investeren in die armoedepreventie om een echte nakende armoede bij de bevolkingsgroep “lagere werkende middenklasse” te voorkomen. 

Daarnaast kunnen wij het niet vatten, dat onze dagprijzen in OCMW-rusthuiskamers in 2017 voor het 2e jaar op rij zullen stijgen, terwijl het OCMW in diezelfde 2 jaar tijd, dus 1 miljoen als overschot raamt om terug aan het gemeentebestuur te geven. 

Dat gemeentebestuur blijft intussen dat geld uitgeven aan bodemloze putten om maar persé links en “politiek correct” beleid te kunnen voeren. Niet alleen ondanks de N-VA maar ook dankzij de N-VA blijft men bijvoorbeeld geld, 120.000 euro, uitgeven aan een bodemloze put als Mondiaal beleid. Hiervan gaat er 90.000 euro naar subsidies aan “Multi-national-ngo's” als 11.11.11. Daarnaast wordt er in Malle een deeltijdse “mondiale ambtenaar” betaald, die blijkbaar vooral bezig is met “sensibilisering rond oa. Fairtrade”, die secretaris is van de mondiale raad (die de subsidiepot mag verdelen) en van het lokale 11.11.11-comité. Eigenlijk gaat het dus om een ambtenaar die zegt wat de burger moet denken, en vooral wat hij/zij niet mag denken… en die dus 23.000 euro kost. Tot slot mag zij samen met haar Mondiale raad de subsidiepot verdelen aan vooral grote NGO’s als 11.11.11, met hun rijke CEO’s die het liefst met dure bedrijfswagens rondrijden. De echte behoeftigen, elders in de wereld, zien van die centjes dus bitter weinig.

De overige middelen (naast de 90.000 euro aan subsidies en 23.000 euro aan mondiale ambtenaar) worden dan vooral uitgegeven aan die sensibilisering, vorming en educatie zelf, die veel te links en vooral “te politiek correct” is. Zo mag de gewelddadige en bloederige Islamisering van Afrika niet vernoemd worden als oorzaak van heel wat Afrikaanse ellende, maar wordt nog steeds het verhaaltje verteld alsof wij Europeanen en Amerikanen hieraan schuldig zijn.

Kortom, Vlaams Belang vraagt meer gezond verstand bij het opmaken jaarlijkse budgetten en meerjarenplanning. Vlaams Belang vraagt op uit die dwaze “politieke correctie” te stappen en in de eerste plaats het beleid af te stemmen op  de behoeften van onze eigen behoeftigen, op de behoeften van mensen uit de werkende middenklasse die steeds sneller met de armoedegrens flirten en aan onze ouderen die betaalbare zorg en opvang nodig hebben.  

Pieter van Boxel, Gemeenteraadslid en Voorzitter VB-Malle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...