Vlaams Belang kiest voor leefbare ringweg.

De plannen rond een ringweg in Malle worden eindelijk concreet.  Het traject ligt vast en men werkt momenteel volop aan de details. Het lijkt er echter op dat het echter een  “low-budget-ringweg” zal worden zoals in Brecht, en dat is voor het Vlaams Belang alvast onaanvaardbaar. Zeker omdat deze ringweg ook een bovenlokale functie heeft.

We mogen er dus niet langer “flauw” over doen! Deze ringweg is niet alleen belangrijk voor onze dorpskernen belangrijk. De ringweg is immers vooral een ontsluitingsweg voor de gehele Noorderkempen.  Enkel de Antwerpse ring blijft nog over. Volgens de plannen, beschreven in de “provinciale mobiliteitsstudie Noorderkempen”, komen op elke andere verbinding tussen de E313/E34 vrachtwagensluizen zoals in Beerse en Wechelderzande. De brieven vanuit AWV die de groep Malle Mobiel intussen heeft aangekregen, bevestigen dit ook.   We nemen als gemeente Malle en als inwoner van, een grote verantwoordelijkheid qua verkeersdruk op ons, en dit (mede) in functie van het bovenlokaal belang.

We zijn en blijven fervent voorstander van deze ringweg, die we destijds als énige sterk hebben bepleit. Maar voor die verantwoordelijkheid, om hierbij het verkeer van de gehele Noorderkempen tegelijk opvangen, mogen we toch wel enkele garanties vragen qua leefbaarheid voor onze inwoners!

Concreet stelt het Vlaams Belang alvast voor om toch enkele garanties aan AWV te vragen. Een tunnel voor de ringweg, zal wellicht wat teveel gevraagd en te duur zijn, maar er zijn andere goedkopere oplossingen, die voor ons het absolute minimum zijn:

  • De ringweg “in de diepte” aanleggen. Dit creëert vanzelf een natuurlijke geluidswand.
  • Ongelijkvloerse kruisingen worden dankzij die “ringweg in de diepte” ook meteen gemakkelijker. Een fietsbrug lijkt ons alvast goedkoper dan een fietstunnel onder de gelijkvloerse ringweg.
  • Een groene bufferzone naast de ringweg.
    • Voor fase 1 lijkt dit mogelijk waar het industriegebied nog ontwikkeld dient te worden (Rup Hooyberg en Ehkam).
    • Voor fase 2 lijkt dit sowieso mogelijk.
    • Voor fase 3 is een ringweg in de diepte met brede bufferzone hoogstnoodzakelijk.
  • Aangezien het gedeelte in fase 3 zeer dicht bij de woonkern zou komen te liggen, lijkt ons een ringweg in de diepte met (gedeeltelijke) overkapping zelfs een must.

Een ringweg geheel of gedeeltelijk overkappen zorgt niet alleen voor extra leefbaarheid, het zorgt ook voor méér natuur en een beter milieu! Het Vlaams Belang zal op de komende gemeenteraadszitting de nodige vragen stellen en deze suggesties overbrengen.

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...