Vlaams Belang wil een sociale jeugddienst.

Het Vlaams
belang wil de huidige jeugddienst omvormen tot een “sociale jeugddienst. Vele
sociale problemen van mensen, zoals
armoede
, beginnen immers al in hun jeugd. 

Jongeren worden
in deze tijd met allerlei problemen geconfronteerd. We denken aan
jeugdtrauma’s, maar ook pestgedrag op school, (v)echtscheidingen van de ouders,
schoolmoeheid en andere problemen. Dankzij
een sociaal jeugdbeleid kunnen we armoede en andere grote problemen voorkomen
door jongeren tijdig op vangen

Jongeren die al vroeg te maken hebben met
problemen
(zoals pestgedrag
en (v)echtscheidingen van de ouders) raken
tijdens de latere jeugdperiode, vooral de pubertijd, zijn zeer vatbaar voor
 alcoholmisbruik, druggebruik of andere
verslavingen. Bovendien gaan zij spijbelgedrag vertonen, slechte
schoolresultaten krijgen met zelfs vroegtijdige schoolverlating zonder diploma
tot gevolg. Dit alles vormt een grote
bron van armoede op latere leeftijd.
Een jongere die de schoolbanken zonder
diploma heeft verlaten, nogal veel aan de cafétoog hangt of zelfs nog drugs
gebruikt gaat ook geen werk vinden, heeft dus geen inkomen en komt ongetwijfeld
in de problemen terecht.

Jeugdproblemen moeten daarom snel en bij de
bron aangepakt worden.
Maar
een jongere gaat niet snel naar het OCMW stappen. Daarvoor is “de drempel” te
hoog, zeker bij jongeren.  De drempel tot de gemeentelijke jeugddienst
ligt echter al heel wat lager
. Daarom willen wij van de gewone
gemeentelijke jeugddienst ook een sociale jeugddienst maken. Als jongeren snel
terecht kunnen met hun problemen, zoals bijvoorbeeld schoolmoeheid, pestgedrag
of (v)echtscheidingen van hun ouders, voorkomen we problemen zoals druggebruik
of een vroegtijdige schoolverlating.

Uiteraard moet
de sociale jeugddienst nauw samenwerken met het Centrum voor leerlingenbegeleiding
(CLB) en het OCMW. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...